در مقاله ای که امروز در سالگشت درگذشت نجیب محفوظ نویسنده شهیر معاصر مصری (1911-2006) و برنده جایزه نوبل ادبی (1988) در یکی ازسایتها آمده بود که پس از صدور فتوای کفر علیه او توسط یکی از مفتیان افراطی مصری, در سال 1994 یکی از جوانان"غیور و متعصب"چاقوی خود را در سینه نویسنده 83 ساله فرو کرد. محفوظ از این سوءقصد جان سالم به در برد اما دو سال طول کشید تا بار دیگر توانست قلم به دست گیرد.

محمد سلماوی, نویسنده مصری, پس از ماجرا با آن جوان گفتوگو کرد و از او پرسید:"چرا به نجیب محفوظ حمله کردی"

مرد جوان جواب داد: چون او کافر است.

سلماوی پرسید: مطمین هستی? مگر از او چیزی خواندهای?

و پسر جواب داده بود:

پناه بر خدا! من خوشبختانه سواد ندارم تا این کفریات را بخوانم.