معجزه‌های ریاضی و عددی در قرآن

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری المذهب به نقل از سایت مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت، مقاله به عنوان معجزه‌های ریاضی وعددی در قرآن به همت سید محمد رضا بحری نوشته شده 
خداوند متعال در سوره بقره آیه ی ۲۲ می‌فرماید: «اگر از آنچه که بر بنده خودمان فرو فرستاده ایم در تعجب و تردید می‌باشید. پس (حداقل) یک سوره مشابه آن بیاورید و در این کار از هر که خواهید کمک بگیرد. و در آیه بعد از آن می‌فرماید: «اگر نتوانستید که هرگز هم نخواهید توانست از آتشی بترسید که برای کافران آماده شده است». 
اصولاً قرآن به حدی شیوا و روان است که هر کس حتی کمترین آشنایی با زبان عربی داشته باشد با خواندن یا شنیدن قرآن ناخودآگاه در می‌یابد که هیچ فرد سخنوری نمی‌تواند چنین بیانی داشته باشد و کلام و سخن هیچ انسانی نمی‌تواند باشد. 
معجزه قرآن فقط به معارف عمیق عقلی و اجتماعی، علوم غیبی و معانی شگفت انگیز و شیوایی و روانی کلام محدود نمی‌شود و هر روز ابعاد تازه ای از شگفتیهای قرآن کشف می‌شود. 
اکنون ۲۰ مورد برای نمونه از اعجازهای عددی و ریاضی قرآن که با استفاده از کامپیوتر تاکنون مشخص شده در زیر می‌آوریم: 

۱ـ کلمه (امام) به معنای رهبر و زمامدار الهی به صورت مفرد و جمع ۱۲ بار در قرآن کریم تکرار شده است که مطابق است با روایات نقل شده از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از طریق شیعه و سنی مبنی بر اینکه تعداد امامان بعد از ایشان ۱۲ نفر می‌باشند. برای نمونه یکی از آیات قرآن که کلمه امام در ‌آن آمده است، سوره یس آ‌یه ۱۲ می‌باشد: «وکل شییء أحصیناه فی امام مبین» و ما هر چیزی را در امام روشنگری جمع نموده ایم. 
نام دوازده امام که جانشینان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌با شند عبارتند:
۱ـ امام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) 
۲ـ امام حسن (علیه السلام) 
۳ـ امام حسین (علیه السلام) که امام حسن و امام حسین علیهماالسلام برادر یکدیگر می‌باشند و هر دو فرزند امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌باشند در حالی که بقیه امامان علیهم السلام نسبت به یکدیگر نسبت پدر و پسر دارند 
۴ـ امام سجاد (علیه السلام) 
۵ـ امام محمد باقر (علیه السلام) 
۶ـ امام جعفر صادق (علیه السلام) 
۷ـ امام موسی کاظم(علیه السلام)
۸ـ امام رضا(علیه السلام)
۹ـ امام جواد (علیه السلام) 
۱۰ـ امام هادی (علیه السلام)
۱۱ـ امام حسن عسکری(علیه السلام)
۱۲ـ امام مهدی (علیه السلام) که طبق اعتقادات مسلمانان او زنده و غیرقابل رؤیت و در همه جا حاضر است و روزی قدرت جهان را همراه حضرت عیسی (علیه السلام) بدست می‌گیرد.
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به کتاب شریف و مقدس «اسرار آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) » نوشته شاگرد و سرباز فداکار امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام جناب سلیم بن قیس هلالی. 

۲ـ کلمه (شهر) به معنی ماه، ۱۲ بار در قرآن کریم تکرار شده است که مساوی تعداد ماههای یکسال است. 
۳ـ کلمه (یوم) به معنای روز، ۳۶۵ بار در قرآن کریم تکرار شده است که مساوی تعداد روزهای یکسال شمسی است. 
۴ـ کلمه (ساعه) ۴۸ بار در قرآن کریم تکرار شده است که در ۲۴ مورد قبل از آن یکی از حروف ذکر شده است و در ۲۴ مورد دیگر قبل از آن حرفی وجود ندارد. بنابراین هر مورد را که در نظر بگیریم مطابق است با تعداد ساعات یک شبانه روز که ۲۴ ساعت می‌باشد. 
۵ـ کلمه (سجد) به معنای سجده کرد و مشتقات آن (در زمان ماضی، مضارع و امر) برای عاقلان ۳۴ بار تکرار شده است که این عدد برابر است با تعداد سجده‌های واجب روزانه، چون روزانه ۱۷ رکعت نماز واجب است و هر رکعت ۲ سجده دارد. 
۶ـ کلمه (رجل) به معنای مرد مساوی کلمه (امراه) به معنای زن هر کدام ۲۴ بار آمده است. 
۷ـ کلمه (ملایکه) به معنای فرشتگان و کلمه (شیطان) به معنای اهریمن و یا جن هر کدام ۸۸ بار تکرار شده است. 
۸ـ کلمه (استعاذه) به معنای پناه بردن و کلمه (ابلیس) به معنای شیطان هر کدام ۱۱ بار به کار رفته است. 
۹ـ کلمه (آخرت) به معنای جهان آخرت و کلمه (دنیا) به معنای این جهان هر کدام ۱۱۵ بار تکرار شده است. 
۱۰ـ کلمه (الحسنات) به معنای خوبی ها و کلمه (سییات) به معنای گناهان هر کدام ۱۸۰ بار تکرار شده است. 
۱۱ـ کلمه (الحیاه) به معنای زندگی وکلمه (الموت) به معنای مرگ هر کدام ۱۴۵ بار تکرار شده است. 
۱۲ـ کلمه (ارسل) به معنای فرستاد و مشتقات آن ۵۱۳ بار در قرآن کریم تکرار شده است و نام ۲۸ پیامبری که در قرآن از آنها نامی آورده شده است نیز مجموعاً ۵۱۳ بار تکرار شده است. 
۱۳ـ کلمه (الرسل) به معنای پیامبران و کلمه (الناس) به معنای مردم هر کدام ۳۶۸ بار تکرار شده است. 
۱۴ـ کلمه (الرغبه) به معنای میل و کلمه (الرهبه) به معنای ترس هر کدام ۸ بار تکرار شده است. 
۱۵ـ نام مبارک پیامبر اسلام (محمد و احمد) مجموعاً ۵ بار در قرآن امده است (۴ بار محمد و ۱ بار احمد) و کلمه صلوات که به معنای درود می‌باشد و بیشتر برای درود فرستادن بر پیامبر و خاندان پیامبر استفاده می‌شود نیز ۵ بار در قرآن تکرار شده است. 
۱۶ـ کلمه (ایثار) به معنای گذشت و فداکاری و کلمه (شح) به معنای بخل و تنگ نظری هر کدام ۵ بار تکرار شده است. 
۱۷ـ کلمه (سرور) به معنای شادی و کلمه (حزن) به معنای غم و اندوه هر کدام ۴ بار تکرار شده است. 
۱۸ـ کلمه (الحر) به معنای گرما و کلمه (البرد) به معنای سرما هر کدام ۴ بار تکرار شده است. 
۱۹ـ عبارت (حزب الله) به معنای یاران خداوند و عبارت (حزب الشیطان) به معنای یاران شیطان هر کدام ۳ بار تکرار شده است. 
۲۰ـ در قرآن کریم به اینکه ۳۰۰ سال شمسی دقیقاً برابر ۳۰۹ سال تمام قمری است به صورت مستقیم اشاره شده است. 
این مطلب وقتی مشخص شد که یکی از علمای دین یهود از حضرت امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) پرسید: چرا قرآن مدت توقف و خواب اصحاب کهف را ۳۰۹ ذکر سال کرده است در حالی که در حاشیه تورات ما این مدت ۳۰۰ سال نوشته شده است؟ 
حضرت امیر علیه السلام فرمودند: «سالهای شما شمسی است ولی سالهای ما قمری است». 
جالب اینجاست که یکی از اساتید ریاضی این محاسبات را انجام داده که خلاصه قابل فهم آن چنین است: 
سال شمسی یهود ۳۶۵ روز تمام بوده است. بنابراین ۳۰۰ سال آنها می‌شود: 
روز ۱۰۹۵۰۰=۳۶۵×۳۰۰ 
در حالی که سال قمری برابر است با ۳۵۴ روز و ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه بنابراین ۳۰۹ سال قمری برابر است با: 
روز ۱۰۹۵۰۰=]۴۸ دقیقه و ۸ ساعت و ۳۵۴ روز[ ×۳۰۹ 
پس معلوم شد که ۳۰۰ سال شمسی یهود برابر است با ۳۰۹ سال قمری نه یک روز کمتر نه بیشتر. 
این در حالی است که تا صدها سال بعد از نزول قرآن هنوز شبانه روز به ۲۴ ساعت و هر ساعت به ۶۰ دقیقه و الی آخر تقسیم نشده بود. و حتی ساعت هنوز اختراع نشده بود. 
بنابراین حضور هر کلمه در قرآن در مکان خاص و به تعداد معین حادی پیام و مفهوم ویژه ای می‌باشد که در حقیقت یک نوع از اعجاز و معجزه می‌باشد. زیرا مجموعه آیات قرآن در مدت نسبتاً طولانی ۲۳ سال و در اوضاع و احوال مختلف مثلاً گاهی در جنگ و گاهی در صلح، گاهی در مکه و گاهی در شعب ابیطالب و محاصره گاهی در مدینه و گاهی در سفر و گاهی در شب و گاهی در روز بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل می‌شد و چنین نبود که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مانند مؤلفان کتابهای مختلف مدتی در کتابخانه ای خلوت کند و از سر فرصت و فراغت و یا با رجوع به منابع مختلف کتابی بنویسد.
یکی دیگر از اعجازهای قرآن که ۲ سال قبل توسط یکی از فارغ التحصیلان رشته آمار جناب آقای کوروش جم نشان کشف شده است: 
قبل از ‌آنکه آن را توضیح دهیم ابتدا سه نکته را متذکر می‌شویم: 
الف)همان طور که می‌دانیم تعداد کل آیات قرآن کریم ۶۲۳۶ آیه است که یک عدد زوج است. 
ب) همچنین می‌دانیم که قرآن ۱۱۴ سوره دارد پس مجموعه شماره سوره‌های قرآن می‌شود ۶۵۵۵ که یک عدد فرد است: (۶۵۵۵=۱۱۴+۰۰۰+۴+۳+۲+۱) 
ج) اگر شماره ی هر سوره را با تعداد آیات آن سوره جمع کنیم عدد مخصوص آن سوره بدست می‌آید مثلاً برای سوره حمد که اولین سوره قرآن می‌باشد عدد مربوط می‌شود ۸‌ (۷+۱) و برای سوره بقره می‌شود ۲۸۸(۲۸۶+۲) و برای سوره آل عمران عدد مربوط می‌شود ۲۰۳ یعنی (۲۰۰+۳). 
حال اگر این عددهای به دست آمده برای هر سوره را به تفکیک زوج و فرد در جدول‌های جداگانه ای قرار دهیم نتایج شگفت آوری به دست می‌آید. 
جدول عددهای حاصله ی فرد جدول عددهای حاصله ی زوج 
آل عمران ۲۰۳ فاتحه ۸ 
مایده ۱۲۵ بقره ۲۸۸ 
انعام ۱۷۱ نساء ۱۸۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
جمع کل ۶۵۵۵ جمع کل ۶۲۳۶

چهار مطلب شگفت انگیز در این جدول ها دیده می‌شود: 
الف)مجموع اعداد جدول زوج برابر است با ۶۲۳۶ که مساوی مجموع کل ‌آیات قرآن است و مجموع عددهای حاصل از جدول فرد برابر است با ۶۵۵۵ که همان عدد حاصل جمع شماره سوره‌های قرآن است. 
ب) در هر جدول ۲۷ سوره وجود دارند که تعداد کل آیات آن سوره یک عدد زوج است و بنابراین در هر جدول نیز ۳۰ سوره وجود دارد که تعداد کل آیات آن سوره فرد است. 
ج) در هر جدول به طور مساوی ۵۷ سوره قرار می‌گیرد. 
د) مجموع اعداد جدول زوج یک عدد زوج شده است و مجموع اعداد جدول فرد یک عدد فرد شده است. 
بدین ترتیب حتی اگر یک آیه از یک سوره ای کم شود یا زیاد شود و یا یک سوره جابه جا شود تمام نظم فوق از بین می‌رود. 
بنابراین این رابطه اثبات می‌نماید که یک سوره و حتی یک آیه از قرآن شریف کم و یا زیاد نشده است. 
اکنون یک نوع دیگر از معجزات قرآن را بیان می‌نماییم: 
خداوند متعال در سوره صف آیه ۶ می‌فرماید: «و به یاد آورید هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسراییل من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تورات را که قبل از من نازل شده تأیید می‌کند و بشارت دهنده هستم به پیامبری که بعد از من می‌آید و نام او احمد است». 
همچنین خداوند در سوره اعراف، آیه ی ۱۵۷ می‌فرماید: «مؤمنان کسانی هستند که از پیامبری پیروی می‌کنند که از هیچ بشری تعلیم ندیده است همان پیامبری که یهودیان و مسیحیان نام او را در تورات و انجیل نوشته شده می‌یابند». 
حال اگر در همان زمان که قرآن نازل شد، نام پیامبر در تورات و انجیل وجود نداشت فوراً علمای یهود که دایماً از نزدیک مراقب اسلام بودند برای اثبات عدم حقانیت قرآن به مسلمانان اعلام می‌کردند که چنین چیزی نیست و تورات و انجیل را به مسلمانان نشان می‌دادند. 
در حالی که چنین چیزی اتفاق نیفتاد و خود این مسأله نشانگر این است که نام مبارک پیامبر در زمان نزول این آیات در کتابهای مقدس یهودیان و مسیحیان بوده است و آنها با این نام مقدس کاملاً آشنایی داشته اند به همین دلیل خداوند متعال در سوره انعام آیه ۲۰ می‌فرماید: «اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) پیامبر را می‌شناسند همچنانکه فرزندان خود را می‌شناسند». 
اما در قرنهای بعد نام آن حضرت و اوصاف او را از تورات و انجیل به تدریج حذف کردند. و حتی مطالب شرم آوری را درباره بعضی از انبیاء الهی وارد کردند تا کارهای زشت خود را توجیه کنند لذا خدای متعال در قرآن کریم نقشه آنها را خنثی نمود و چهره پاک و واقعی انبیاء را مشخص نمود. البته در بعضی موارد کتابهای مقدس که از تحریف به میزان زیادی مصون مانده اند مثل انجیل برنابا نام مبارک پیامبر و اوصاف آن حضرت وجود دارد. 
و در سایر کتابهای مقدس ادیان دیگر نیز نام و مشخصات آن حضرت آمده است. 
برای نمونه: 
در کتاب تورات سفر تکوین باب ۲۰ چنین آمده است: «خدای متعال به حضرت ابراهیم بشارت داد به فرزندی که نامش اسماعیل است و اینکه نسل او را بسیار فرماید و در ذریه اش دوازده امیر و یک امت بزرگ قرار خواهد داد ». 
توضیح: 
بنی اسراییل از نسل حضرت اسحاق می‌باشند و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از نسل حضرت اسماعیل می‌باشد و منظور از ۱۲ امیر همان ۱۲ امام معصوم علیهم السلام می‌باشند. 
علاقمندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به کتاب (بشارات عهدین) نوشته دانشمند معظم جناب آقای محمد صادقی و کتاب (محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در تورات و انجیل) نوشته داود عبدالأحد مراجعه کنند. 
یکی از معجزات غیبی قرآن این بود که خداوند در سوره احزاب آیه ۴۰ می‌فرماید:«محمد پیامبر خدا و آخرین پیامبران است»‌ 
حال اگر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) پیامبر واقعی خدا نبود هیچگاه نمی‌توانست و حتی شاید لازم نمی‌دید که با صراحت بگوید که بعد از او پیامبری دیگر نخواهد آمد چون به آینده اطلاع نداشت که پیامبری بعد از او نخواهد آمد. 
اکنون چند روایت درباره اهمیت و عظمت قرآن ذکر می‌نماییم: 
حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: «دیری نپاید که فتنه ها برپا گردد. عرض کردم یا رسول الله! راه فرار و رهایی از فتنه ها چیست؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «قرآن کتاب خدا»‌ کتابی که اخبار گذشتگان و آیندگان شما در آن آمده است کتابی که حل و فصل اختلافات و کشمکش‌های شما در آن می‌باشد و کتابی که می‌تواند حق و باطل را به آسانی از هم جدا و روشن سازد. حقیقتی که هزل و شوخی در آن راه ندارد. کتابی که هر ستمگری آنرا به دور اندازد خداوند کمر او را می‌شکند. آن همان ریسمان محکم الهی است که ارتباط انسان با خدای بدان وابسته است. 
با همان کتاب است که گفتگوهای باطل و بی فایده پایان می‌پذیرد، دانشمندان از خواندن و تفکر در آن سیر نمی‌شوند و با گذشت روزگار و قرنها کهنه و فرسوده نمی‌شود. کتابی است که عجایب و مزایای آن بی پایان است. این قرآن همان گفتاری است که وقتی جنیان‌ آن را شنیدند دلباخته ی آن گردیدند و بی اختیار گفتند: ما قرآن شگفت آوری می‌شنویم که که به سوی سعادت رهبری می‌کند ». 
همچنین در حدیث دیگری حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند: «قرآن آن نور مطلق است که غروب در آن راه ندارد، دریای عمیق و پهناوری است که عمق آن پیدا نیست مایه ی عزت و سربلندی است که یاران واقعی آن خوار و مغلوب نخواهند گردید. قرآن کتابی است که خداوند آن را سیراب کننده ی تشنگان علم و بهار دلهای دانشمندان و آخرین مقصد نیکان و صالحان قرار داده است». 
حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «قرآن برنامه ی سعادت و زندگی انسانهاست که از طرف پروردگارشان برای آنان تنظیم گردیده است. مرد مسلمان کسی است که برنامه ی خود را مورد دقت قرار دهد و هر روز حداقل پنجاه آیه از آن را تلاوت کند ». 
اکنون چند آیه از قرآن کریم را برای تبرک می‌آوریم 

سوره مبارکه نساء آیه ۱۳۵: ای کسانی که ایمان آورده اید! کاملاً قیام به عدالت کنید برای خدا گواهی دهید، اگر چه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما تمام شود. چرا که اگر آنها ثروتمند و یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از ‌آنان حمایت کند. بنابراین از هوا و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد. 
سوره مبارکه آل عمران آیه‌های ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵: و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن برابر ‌آسمانها و زمین است که برای پرهیزگاران آماده شده است. همانهایی که در ثروتمندی و فقر انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از خطای مردم درمی گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. همانهایی که وقتی مرتکب عمل زشتی بشوند یا به خود ستم کنند، به یاد خدا می‌افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می‌کنند و کیست جز خداوند که گناهان را ببخشد. و بر گناه در حالی که می‌دانند گناه است اصرار نمی‌ورزند.
سوره مبارکه بقره آیه ۱۷۷: نیکی، این نیست که به هنگام نماز روی خود را به سوی مشرق یا مغرب بچرخانید. بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران (از ته قلب) باور داشته باشد و قسمتی از مال خود را با همه علاقه ای که به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان و فقیران و واماندگان در راه و تقاضاکنندگان و بردگان انفاق می‌کند، نماز را برپامی دارد و زکات را می‌پردازد و همچنین کسانی که به عهد و قول خود وفا می‌کنند و در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان مبارزه استقامت به خرج می‌دهند. اینها کسانی هستند که راست می‌گویند و گفتارشان با عملشان هماهنگ است و اینها هستند پرهیزگاران. 
سوره مبارکه بقره قسمتی از آیه ۲۷۵: و کسانی که ربا می‌خورند (در روز قیامت) برنمی خیزند مگر مانند دیوانه ای که تعادل خود را نمی‌تواند حفظ کند و مرتب زمین می‌خورد. این مجازات به خاطر آن است که آنها در دنیا گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است و تفاوتی میان آن دو نیست». در حالی که خدا داد و ستد را حلال کرده و ربا را حرام. 
سوره مبارکه بقره آیه ۲۷۶: «خداوند سود ربا را نابود گرداند و صدقات را افزونی بخشد و خداوند افراد بسیار کافر گنه پیشه (یعنی رباخواران) را دوست ندارد». 
سوره مبارکه بقره قسمتی از آیه شریفه ۲۷۹: «پس اگر ربا را ترک نکردید آگاه باشید که به جنگ خداوند و پیامبرش برخاسته اید». 
همچنین در حدیثی پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: «هر کس یک درهم ربا خورد مانند آن است که با مادر خود در خانه کعبه زنا کرده است». 
سوره مبارکه عنکبوت آیه ۲۶ و ۲۷ و ۲۸: «و لوط به ابراهیم ایمان آورد و ابراهیم گفت: من به سوی پروردگارم هجرت می‌کنم که او صاحب قدرت و حکمت است. و در سن پیری اسحاق و یعقوب (اسراییل) را به او بخشیدیم و نبوت و کتاب آسمانی را در نسل او قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است. و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت: شما عمل بسیار زشتی انجام می‌دهید که هیچ یک از موجودات جهان قبل از شما آن را انجام نداده است. شما به سراغ پسران (مردان) می‌روید و راه تداوم نسل و شرافت انسان را قطع می‌کنید و در مجلستان اعمال ناپسند انجام می‌دهید. اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اگر راست می‌گویی عذاب الهی را برای ما بیاور. لوط عرض کرد: پروردگارا مرا در برابر این قوم فاسد یاری فرما ». 
سوره مبارکه نمل آیات ۵۴ الی ۵۶: «و یاد کن لوط را که چون به قوم خود گفت: «آیا دیده و دانسته مرتکب عمل ناشایست (لواط) می‌شوید؟ آیا شما به جای زنان از روی شهوت با مردها درمی آمیزید؟ ]نه![ بلکه شما مردمی هستید که خود را به نادانی زده اید. اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید که آنها مردمی هستند که به پاکی تظاهر می‌نمایند». 

سوره مبارکه هود آیات ۷۷ الی ۸۳: «و هنگامی که فرستادگان ما (فرشتگان عذاب) به سراغ لوط ‌آمدند، از آمدنشان ناراحت شد، و قلبش پریشان گشت و گفت: امروز روز سختی است! (زیرا آنها را نشناخت و از این ترسید که قوم تبهکار مزاحم آنها شوند) قوم او به قصد مزاحمت میهمانان به سرعت به سراغ او آمدند. لوط گفت: ای قوم من! اینها دختران منند و برای شما پاکیزه ترند با آنها ازدواج کنید و از زشتکاری دست بردارید از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید آیا در میان شما یک مرد فهمیده و‌آگاه وجود ندارد؟! قوم لوط گفتند: تو که می‌دانی ما تمایلی به دختران تو نداریم و خوب می‌دانی ما چه می‌خواهیم. لوط گفت: افسوس ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود تا می‌دنستم با شما زشت سیرتان ددمنش چه کنم. فرشتگان عذاب گفتند: ای لوط ما فرستادگان پروردگار توایم آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد در دل شب خانواده ات را از این شهر حرکت ده مگر همسرت که او هم به همان بلایی که ‌آنها گرفتار می‌شوند گرفتار خواهد شد. موعد عذاب آنها صبح است: آیا صبح نزدیک نیست؟! 
و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، آن شهر و دیار را زیر و رو کردیم و بارانی از گدازه‌های آتشی و خاکستر آتشفشانی برایشان فرو فرستادیم. سنگهایی که نزد پروردگارت هدفدار شده بود و این گونه عذاب ها از اینچنین ستمگرانی دور نخواهد بود ». 
لازم به تذکر است که یکی از علایم آخرالزمان زیاد شدن عمل بسیار زشت لواط می‌باشد.۱ 
سوره مبارکه مایده آیه ۴۶ و ۴۷: «و به دنبال پیامبران گذشته، عیسی (مسیح) پسر مریم را فرستادیم در حالی که کتاب تورات را که قبل از او فرستاده شده بود تأیید می‌کرد و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور و موعظه بود برای پرهیزگاران. اهل انجیل نیز باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم ننمایند، بدکارند». 
سوره مبارکه آل عمران آیه ۵۴ و ۵۵: «و دشمنان مسیح برای نابودی او و دینش نقشه کشیدند و خداوند نیز برای حفظ او و دینش نقشه کشید و خداوند بهترین چاره جویان است هنگامی که خدا به عیسی فرمود: من تو را برمی گیرم و به سوی خود بالا می‌برم و تو را از کسانی که کافر شدند پاک می‌سازم و کسانی را که از تو پیروی کردند تا روز قیامت بالاتر از کسانی که کافر شدند قرار می‌دهم. سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان شما در آنچه اختلاف داشتید داوری می‌کنم». 
سوره مبارکه آل عمران ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵: «همه مسیحیان و یهودیان یکسان نیستند گروهی از آ‌نان هستند که به حق و ایمان قیام می‌کنند و پیوسته در اوقات شب آیات خدا را می‌خوانند در حالی که سجده می‌نمایند. به خدا و روز قیامت ایمان می‌آورند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و در انجام کارهای نیک سبقت می‌گیرند و آنها از صالحانند. و آنچه از اعمال نیک انجام دهند، پاداش شایسته آن را می‌بینند و خدا از پرهیزگاران آگاه است ». 
سوره مبارکه مایده آیه ۸۲: «به طور مسلم، دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود (منظور علما و سران آنها می‌باشد) **و مشرکان خواهی یافت و به طور مسلم نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی می‌یابی که می‌گویند: «ما یاران عیسی هستیم» این به خاطر آن است که در میان ‌آنها، افرادی عالم و تارک دنیا وجود دارند و آنها در برابر حق تکبر نمی‌ورزند». البته به فرموده امام ششم شیعیان حضرت امام صادق (علیه السلام) (ناصبی ها از یهود هم بدترند) توضیح: ناصبی ها به گروهی گفته می‌شود که نسبت به دوازده امام بی احترامی کرده و شیعیان ۱۲ امام را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند. 

سوره مبارکه شمس آیه‌های ۱و۲و ۳: ۱)والشمس و ضحاها: سوگند به خورشید و گسترش نور آن ۲)والقمر اذا تلاها: سوگند به ماه هنگامی که پس از آن می‌آید ۳)و النهار اذا جلاها: سوگند به روز هنگامی که جهان را روشن سازد. 
البته قرآن دارای یک معنی ظاهری است و معانی عمیق و غیرظاهری هم در بسیاری از آیات وجود دارد. از جمله در همین ۳ آیه فوق می‌باشد. از امام ششم حضرت صادق علیه السلام روایت شده که منظور از خورشید، وجود مبارک پیامبر اسلام و منظور از گسترش نور آن دین اسلام می‌باشد. و منظور از ماه وجود مبارک امام اول حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام می‌باشد که بعد از پیامبر حجت خدا بر تمام مردم زمین است و منظور از روز وجود مبارک امام دوازدهم (مهدی موعود (عج)) می‌باشد که جهان را با نور عدل و توحید روشن خواهند فرمود. 
به امید روزی که امام دوازدهم حضرت مهدی موعود علیه السلام و یار عزیزش حضرت مسیح(علیه السلام) و سایر یاران بزرگوار آن حضرت ظهور یابند و انتقام پیامبر اسلام و دختر پاک و مظلوم او یعنی حضرت فاطمه زهرا علیهالسلام و دو فرزند شهیدش امام حسن و امام حسین علیه السلام را از ظالمان بزرگ تاریخ و بشریت و دوستان و پیروان آنها بگیرند و حقیقت قرآن را بر سراسر جهان حکمفرما نمایند. و این آرزویی است که خداوند متعال همانگونه که در سوره انبیاء آیه ۱۰۵ فرموده است وعده آن را در کتاب‌های مقدس گذشته نیز داده است: و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ترجمه: و در «زبور» بعد از تورات نوشتیم: مسلماً سراسر زمین را بندگان شایسته ام وارث خواهند شد. 
ضمناً از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) روایات بسیار زیادی درباره امام دوازدهم بعد از خود و اینکه او از فرزندان فاطمه (علیه السلام) است نقل شده است که جناب آقای آیت اله صافی گلپایگانی در کتاب ارزشمند و معروف خود به نام «برگزیده روایات درباره امام دوازدهم (عج)» صدها روایت را از دهها کتاب معتبر شیعه و اهل سنت درباره وجود مبارک امام دوازدهم از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع آوری نموده اند.
در پایان چند بیت شعر تقدیم به حضرت امام زمان (عج)

شاها درخت د ین تویی، پیوند ماء و تین تویی، در سینه سینین تویی، زیتون تویی و تین تویی
مقصود زین آیین تویی، و رشد زمین زیر و زبر، ای یار غایب از نظر 
روی تو دیدم جان شدم، وز صنع تو حیران شدم، از نرگست گریان شدم وز هیبتت آرام شدم 
ای پادشاه بحر و بر، ای یار غایب از نظر 
ای پادشاه جم بیا، وی قبله اعظم بیا، ای صاحب خاتم بیا، ای منجی عالم بیا، 
ای وارث آدم بیا، وی زاده خیر البشر، ای یار غایب از نظر 
بنگر شها روی زمین، با آن نگاه نازنین، از لاله و از یاسمین، از ظلم و جور و کفر و کین 
از هند و ری تا روم و چین عالم به راهت منتظر، ای یار غایب از نظر 
 

منتخبی از سخنان امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه 
لزوم پیروی از اهل بیت (خطبة‌۹۷ نهج البلاغه) به اهل بیت پیامبر خود بنگرید و به همان سو روید که آنان می‌روند و شیوة‌ آنان را پیروی کنید. که شما را از دایرة هدایت خارج نمی‌کنند. و به گرداب گمراهی باز نمی‌گردانند. اگر ایستادند بایستید و اگر حرکت کردند حرکت کنید. از آنان جلو نیفتید که گمراه می‌شوید و عقب نمانید که هلاک می‌گردید. 
تداوم امامت تا ظهور امام دوازدهم علیه السلام: (خطبة ۱۰۰ نهج البلاغه): بدانید که آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) همچون ستارگان آسمان هستند، هرگاه ستاره ای غروب کند ستارة دیگری طلوع نماید. گویی می‌بینم که در زمان ظهور مهدی (علیه السلام) خداوند نمعت‌هایش را بر شما کامل نموده و شما را به آرزوهایتان رسانده. 
عظمت اهل بیت: (خطبه ۱۰۹ نهج البلاغه): ما درخت نبوت، جایگاه فرود رسالت، محل آمد و شد فرشتگان، معدن‌های علم و چشمه‌های حکمتیم، یاران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و دشمنان و کینه توزان ما در انتظار کیفر و لعنت خداوند به سر می‌برند. 
ضروت پیروی از امامان دوازده گانه:(خطبة ۱۵۴ نهج البلاغه): جمعی در دریای فتنه غرق شدند، به بدعتها چنگ زدند و سنت ها را رها کردند. مؤمنان گوشه ای نشستند و گمراهان و دروغ گویان به زبان آمدند. ما اهل بیت همچون پیراهن تن پیامبر به او نزدیک هستیم. ما یاران و گنجینه‌های علم و ابواب رسالتیم، به درون خانه جز از درب آن نمی‌توان در آمد و هر کس از غیر در وارد شود او را دزد خوانند. آیات کریمة قرآن دربارة اهل بیت است و آنان ذخایر خدای رحمانند. اگر سخنی بگویند راست گویند و اگر خاموش باشند کسی بر آنان پیشی نگیرد. 
فضیلت امامان معصوم علیهم السلام: (خطبه ۱۵۲ نهج البلاغه):امامان معصوم از سوی خداوند اداره کنندة امور مردم و مراقب بندگان خدا هستند. تنها کسانی که آنان را می‌شناسند و آنان نیز او را می‌شناسند وارد بهشت می‌شوند و کسی که آنان را انکار دارد و آنان نیز او را انکار دارند وارد دوزخ می‌گردد. 

آخر الزمان: (خطبه ۱۰۳ نهج البلاغه):در آخرالزمان نجات نمی‌یابد مگر مؤمنی که گمنام است. اگر در میان مردم باشد شناخته نمی‌شود، و اگر در میان جمع نباشد به جستجویش برنخیزند. آنان چراغ‌های هدایت و نشانه‌های روشن اند برای کسانی که در تاریکی راه می‌پیمایند. اینان سخن چینی نمی‌کنند و عیبهای نهان دیگران را فاش نمی‌کنند و سخن بیهوده بر زبان جاری نمی‌کنند. خداوند درهای رحمت خویش را به روی آنان می‌گشاید و رنج و سختی عذاب خویش را از آنان برطرف می‌سازد. ای مردم به زودی زمانی بر شما خواهد آمد که اسلام را واژگون کنند (که هر چه در آن است بریزد) ای مردم خداوند شما را پناه داده از این که بر شما ستم کند. ولی پناه نداده و تضمین نکرده که شما را آزمایش نکند. خدای جلیل و بزرگ فرموده: «ان فی ذلک لایات و ان کنا لمبتلین » همانا در این امر نشانه‌هایی است و ما آزمایش کننده ایم (سوره مبارکه مؤمنون آیه ۳۰). 
فضیلت یاد خدا و آموختن قرآن: (خطبه ۱۱۰ نهج البلاغه): خدا را یاد کنید و به آن بشتابید که بهترین ذکر است. و به آنچه پارسایان را وعده داده رغبت کنید که وعدة او راست ترین و عده هاست، و از رهنمودهای پیامبرتان پیروی کنید که برترین هدایت است، و به سنت او عمل کنید که هدایت کننده ترین سنت هاست. و قرآن را بیاموزید که بهترین سخن است و آن را نیک بفهمید که بهار دلهاست و از نورش درمان بجویید که شفای سینه هاست، و آن را نیکو تلاوت کنید که سودمندترین سرگذشت هاست. 

دشمنی سران قریش با پیامبر: (خطبه ۱۹۲ نهج البلاغه): من با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بودم آنگاه که سران قریش نزد ایشان آمدند و گفتند: ای محمد تو چیزی را ادعا می‌کنی که بسی بزرگ است و پدرانت و احدی از خاندانت تا کنون آن را ادعا نکرده اند. ما از تو چیزی می‌خواهیم که اگر آن را بپذیری و به ما نشان دهی می‌فهمیم که تو پیامبر و فرستاده خدایی و اگر چنان نکنی می‌فهمیم که دروغگویی، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چه می‌خواهید؟ گفتند: این درخت را برای ما بخوان تا از ریشه در آید و پیش آید و در برابرت بایستد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خداوند بر هر کاری تواناست، اما ایا اگر خداوند برای شما چنین کرد ایمان می‌آورید و به حق شهادت می‌دهید؟ گفتند: آری، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: پس من آنچه را که می‌خواهید به شما نشان می‌دهم ولی می‌دانم که شما به راه خیر باز نمی‌گردید. در میان شما کسانی هستند که به چاه افکنده می‌شوند ] این از پیشگویی‌های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بود. سالها بعد در جنگ بدر جسد عتبه و شیبه پسران ربیع و امیه و پسران عبد شمس و ابوجهل و تنی دیگر از مشرکان قریش در چاه افکنده شد [ و نیز کسی است که جنگ احزاب را فراهم می‌آورد. ] او همان ابوسفیان پدر معاویه است که جنگ احزاب را شکل داد و سرانجام شکست خورد و این نیز از پیشگویی‌های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بود که سالها بعد تحقق یافت[. آنگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای درخت، اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و می‌دانی که من فرستاده خدا هستم. به اذن خدا با ریشه از زمین کنده شو و به پیش آی و در برابر من بایست. سوگند به خدایی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به حق برانگیخت درخت با ریشه‌هایش از زمین کنده شد و در حالی که آوازی شدید و صدایی چون صدای بال پرندگان داشت تا آنکه مانند پرنده ای بال گشود و نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ایستاد. و شاخه‌های بلند خویش را بر سر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار داد. قوم قریش این حادثه را مشاهده کردند از روی برتری خواهی و تکبر گفتند: حال بگو نصف درخت به مکان اولش برگردد و نصف دیگر باقی بماند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیم تنة درخت را فرمود که باز گردد و او بازگشت. من گفتم: لا اله الا الله، ای رسول خدا من اولین کسی هستم که به تو ایمان می‌آورد، و نخستن کسی هستم که گواهی می‌دهد به پیامبری تو اما دیگران جملگی گفتند: تو جادوگری دروغگو که جادویت شگفت و ماهرانه است! و آیا رسالت تو را جز امثال این شخص (یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام) قبول می‌کند؟ 

اهمیت دانش:(خطبه ۱۰۵ نهج البلاغه):پس به سوی دانش بشتابید، پیش از آنکه بوتة آن خشک شود و فرصت گرفتن علم از منبع آن و اهل آن دست رود. و از کار زشت باز ایستید و دیگران را از آن بازدارید. چه به باز ایستادن پیش از باز داشتن مأمورید. 
دشواری ایمان:(خطبه ۱۸۹ نهج البلاغه): حقیقت امر ما هل بیت دشوار است و بر مردم سخت آید و آن را جز بندة مؤمنی که خداوند قلبش را برای ایمان آزموده تحمل نتواند کرد و جز سینه‌های امین، و عقل‌های متین در نیابد و فرا نگیرد. ای مردم پیش از آنکه مرا از دست دهید پرسش‌های خود را باز گویید که من به راههای آسمان داناتر از راههای زمینم.

پی نوشت:
۱ـ سلمان فارسی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می‌کند که فرمودند در آخر الزمان منکر معروف می‌شود و معروف منکر. انسان امانتدار خاین شمرده می‌شود و خاین امانتدار، دروغگو راستگو شمرده می‌شود و راستگو دروغگو، نماز ضایع می‌شود و در آن وقت اکتفا کنند مردان به مردان و ریاست زنان رواج می‌یابد و نشستن کودکان به منبرها، نقش و طلاکاری کنند مسجدها را مانند معابد یهود و تعظیم کنند ثروتمندان را، ‌آرایش کنند مردات امت من به مانند زنان و در آن وقت تغییر در دین ظاهر می‌شود و به نیرنگ حلال کنند ربا را و داد و ستد شود رشوه و در آن وقت طلاق زیاد گردد و جاری نشود حدی برای خداوند و اشرار امت بر آنان مسلط گردند. یاد گیرند قرآن را برای غیر خدا تا اینکه مؤمن شود خوارتر از همه. جثه ‌آنها مانند آدمیان است و دل آنها دل شیاطین. 
** - دلیل این امر این بوده است که اکثر علمای یهود ۳ صفت بسیار زشت داشته اند: 
۱)تحریف کننده دین خدا و احکام الهی برای خوشایند زمامداران 
۲)پول پرست و مال اندوز 
۳)بنده قدرت و تشنه قدرت بودند. 
لذا در تاریخ می‌بینیم که تعداد زیادی از پیامبران الهی مثل حضرت عیسی و زکریا ـ توسط این گروه از علمای یهود مورد اذیت و آزار فراوان قرار گرفتند و حتی تعداد زیادی از پیامبران و صالحان توسط آنها به شهادت رسیدند مانند حضرت زکریا و حضرت یحیی (علیه السلام) البیته این مسأله فقط به دین یهود اختصاص ندارد و حتی در اسلام که دین حق خداوند در زمین است اگر روحانیت آنها چنین صفاتی پیدا کنند این آیه شریفه شامل آنها هم می‌شود.


 پایگاه خبری المذهب