مظلومیت حضرت زهرا و فاصله دو حدیث!

سید نعمت الله جزائری در « انوار نعمانیه » درباره مناظره ای که بین مرحوم شیخ بهاء و عالمی از علماء اهل سنت که اعلم علماء مصر بود واقع شد نوشته است:

شیخ بهاء چون سفر مکه کرد چهار سال سفرش طول کشید و دو سال در مصر ماند و میان شیخ و آن عالم دوستی بود. شیخ به آن عالم اعلام نموده بود که من بر مذهب عامه و اهل سنت هستم.

روزی آن عالم به شیخ گفت که این طایفه رافضه که در نزد شما هستند در باب شیخین چه می‌گویند؟ شیخ بهایی فرمود: که آنها دو حدیث برای من ذکر نمودند که من از جواب آنها عاجز ماندم.

آن عالم سنی پرسید که آن دو حدیث کدام است؟ شیخ فرمود: می‌گویند که مسلم در صحیح خود روایت می‌کند که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود هر که فاطمه را اذیت و آزار برساند پس به تحقیق که مرا آزار کرده و هر که مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده وهر که خدا را اذیت کند کافر است. و نیز مسلم در همان کتاب پس از پنج ورق روایت کرده که فاطمه علیها السلام از دنیا رفت و حال آنکه بر ابی بکر و عمر خشمناک بود.

پس من نتوانستم جواب این دو حدیث را بدهم و شیخین را تبریه کنم. عالم سنی به شیخ گفت: من میروم آن کتاب را مطالعه می‌کنم و آن دو حدیث را می‌بینم تا جوابش را هم برای شما بیاورم. رفت و فردای آن روز به نزد شیخ آمد عرض کرد: من نگفتم که این رافضه همیشه به ما تهمت می‌بندند و در نقل حدیث دروغ می‌گویند.

من رفتم دیشب کتاب صحیح مسلم را مطالعه کردم دیدم فاصله ی حدیث اول با حدیث دوم بیشتر از پنج ورق است!!!!!برنا پرس