مطالبه فدک توسط حضرت زهرا (س) به چه منظوری صورت گرفت؟

همه مسلمانان به مراتب زهد صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام معترف و معتقدند. او و همسر و فرزندانش ایثارگرانه غذای خود را به مسکین و یتیم و اسیر داده و آنان را بر خود مقدم داشتند

آیه شریفه « ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و أسیراً » (انسان / ۸) درباره آنان نازل گردید.

همچنین همه می دانند که پیامبر صادق امین صلی الله علیه و اله در روزهای بیماری پایان عمرش، در خلوت به دخترش خبر داد که او به زودی به پیامبر ملحق شده و اولین کسی خواهد بود که از خاندان پیامبر به او خواهد پیوست (صحیح بخاری ج ۴ ص ۲۴۸ و ج ۸ ص ۷۹).

از این جا روشن می شود که هدف فاطمه زهرا علیها السلام از مطالبه مزرعه فدک، دست یابی به خود مزرعه نبوده بلکه می خواست به مسلمانان بفهماند، کسی که در جایگاه پیامبرخدا قرار گرفته با احکام اسلام مخالفت می ورزد و مزرعه ای که رسول خدا به دختر و تنها وارثش عطا کرده غصب می کند.

پس اگر ابوبکر در اولین روز خلافتش به دختر رسول خدا ظلم می کند وای بر حال بقیه مسلمانان از ستم او و ستم جانشینان او که در آینده بر جای پیامبر تکیه خواهند زد!

برگرفته از کتاب < پاسخ به پرسش های سپاه صحابه >، تالیف آقای علی کورانی عاملی


 سایت فطرت