مصحف فاطمة (سلام الله علیها) ارمغان قایم آل محمد(علیه السلام)

مصحف فاطمه(سلام الله علیها) کتاب مخصوصی است با مطالبی که آن مطالب از ناحیه فرشته مخصوص یا جبرییل به حضرت فاطمه(سلام الله علیها) القاء شده و حضرت علی(علیه السلام) آن را نوشته و تدوین کرده است و مشتمل بر حوادث غیبی آینده و اسرار آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) است، و در نزد امامان(علیه السلام) دست به دست می‌گشته، و اکنون در نزد حضرت مهدی(عج) است و هنگام ظهور آن را آشکار می‌سازد.
شیخ کلینی به سند خود از ابوعبیده نقل می‌کند: که یکی از اصحاب از امام صادق(علیه السلام) پرسید: مصحف فاطمه(سلام الله علیها) چیست؟
امام صادق(علیه السلام) پس از سکوت طولانی فرمود: فاطمه(سلام الله علیها) ۷۵ روز بعد از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) زنده بود و در این ایام از فراق پدر، بسیار غمگین بود. جبرییل نزد فاطمه(سلام الله علیها) می‌آمد و او را دلداری می‌داد و احوال و مقام‌های پدرش را برای او بیان می‌کرد و از حوادث آینده و غیبی در مورد ظلم‌های دشمنان به فرزندانش به او خبر می‌داد، حضرت علی(علیه السلام) آن مطالب را می‌نوشت و آن مجموعه نوشته شده، همان مصحف فاطمه(سلام الله علیها) است.(۲)
بر خلاف تصور عده ای که می‌پندارند حضرت قایم پس از ظهور قرآنی دیگرگون ارائه خواهند داد و آن نیز همان مصحف فاطمه است باید گفت: قرآنی که اکنون در دسترس است، تحریف و کم و زیاد نشده، بلکه همان قرآنی است که با املای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نوشته شده (۳)و تنظیم گشته است و شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در نام گذاری سوره ها و تقسیم قرآن به ۱۱۴ سوره، و تنظیم آن به همین صورت فعلی نظارت کامل داشته است. از اینرو مصحف فاطمه(سلام الله علیها) هیچ گونه تضادی با قرآن ندارد.

منبع:
۱- بحار الانوار ج ۲۶ ص ۱۸ ح ۱
۲- اصول کافی، ج۱، ص۲۴۱، حدیث۵۰
۳- بصایر الدرجات ص ۱۵۲ ح ۳
شبستانسایت موعود