نکاتی درباره مصحف منتسب به حضرت فاطمه(س)

قرآنی که اکنون در همه جا در دسترس است تحریف و کم و زیاد نشده بلکه همان قرآنی است که با املاء پیامبر اکرم(ص) نوشته شده و تنظیم گشته است و شخص پیامبر(ص) در نام‌گذاری سوره‌ها و تقسیم قرآن به ۱۱۴ سوره و تنظیم آن به همین صورت فعلی نظارت کامل داشته است

ولی مصحف فاطمه زهرا(س) کتابی دیگر با محتوای دگر است در عین حالی که هیچ گونه تضادی با قرآن ندارد. مطابق روایات، مصحف فاطمه(س) کتاب مخصوصی است با مطالبی که آن مطالب از ناحیه فرشته مخصوص یا جبرییل به حضرت فاطمه(س) القاء شده و حضرت علی(ع) آن را نوشته و تدوین کرده است؛ در این کتاب سخنی از حلال و حرام نیست بلکه مشتمل بر حوادث غیبی آینده و اسرار آل محمد(ص) است و در نزد امامان(ع) دست به دست می‌گشته و اکنون در نزد حضرت مهدی(عج) است و هنگام ظهور آن را آشکار می‌سازد بنابراین نسبت فوق ناروا است.

شیخ کلینی به سند خود از ابوعبیده نقل می‌کند که یکی از اصحاب از امام صادق(ع) پرسید: «مصحف فاطمه(س) چیست؟» امام صادق(ع) پس از سکوت طولانی فرمود: «فاطمه(س) ۷۵ روز بعد از رسول خدا(ص) زنده بود، و در این ایام از فراق پدر، بسیار غمگین بود؛ جبرییل نزد فاطمه(س) می‌آمد و او را دلداری می‌داد و احوال و مقام‌های پدرش را برای او بیان می‌کرد و از حوادث آینده و غیبی درباره ظلم‌های دشمنان به فرزندانش به او خبر می‌داد؛ حضرت علی(ع) آن مطالب را می‌نوشت و آن (مجموعه) نوشته شده، همان مصحف فاطمه(س) است.» روزی یکی از شاگردان امام صادق(ع) به نام «حماد بن عثمان» در محضر آن حضرت بود؛ سخن از مصحف فاطمه(س) به میان آمد؛

حماد می‌گوید: از آن حضرت شنیدم درباره مصحف فاطمه(س) چنین فرمود: «هنگامی که رسول خدا(س) رحلت کرد فاطمه(س) بسیار اندوهگین شد که اندازه آن را کسی جز خدا نداند؛ در این هنگام فرشته‌ای به حضور فاطمه(س) می‌آمد؛ فاطمه(س) را دلداری می‌داد و با او هم سخن می‌شد؛ فاطمه(س) حاضر شدن فرشته را احساس می‌کرد و صدایش را می‌شنید؛ ماجرا را به حضرت علی(ع) خبر داد؛ حضرت علی(ع) به فاطمه(س) فرمود: «وقتی که حضور فرشته را احساس کردی و صدایش را شنیدی، به من بگو.» آن‌گاه فاطمه(س) به حضرت علی(ع) خبر می‌داد؛ حضرت علی(ع) نزد فاطمه (س) می‌آمد و هرچه (از فاطمه یا از فرشته) می‌شنید می‌نوشت تا آن که از آن نوشته‌ها مجموعه‌ای به نام مصحف تدوین شد؛ در آن مصحف چیزی از حلال و حرام نیست بلکه در آن از حوادث (غیبی) آینده خبر داده شده است.» 

امام صادق(ع) در سخن دیگری فرمودند: «مصحف فاطمه(س) در نزد ما است؛ معتقد نیستم که در آن، چیزی از قرآن باشد؛ آن‌چه را که مردم به آن نیاز دارند در این وجود دارد و ما به کسی احتیاج نداریم؛ در آن مصحف، حتی مجازات یک تازیانه و نصف تازیانه و یک چهارم تازیانه و جریمه خراش هست. امام صادق(ع) در ضمن گفتار و احتجاج در رد مخالفان فرمود: «اگر آن‌ها راست می‌گویند مصحف فاطمه(س) را که وصیتش در آن است و سلاح پیامبر(ص) نیز همراه آن است بیرون آورند.» یعنی مصحف فاطمه(س) در نزد ما است و وصیت حضرت زهرا(س) که در آن مصحف ذکر شده مخالفان را تکذیب می‌کند. فضیل بن سکره می‌گوید: به محضر امام صادق(ع) شرفیاب شدم به من فرمود: آیا می‌دانی که اندکی قبل چه چیزی را مطالعه می‌کردم؟

گفتم: نه، فرمود: به کتاب فاطمه (س) می‌نگریستم؛ نام همه سلاطینی که در زمین فرمان‌روایی می‌کنند همچنین نام پدران آن‌ها در آن ذکر شده است ولی من از نوادگان امام حسن(ع) (و زمامداری آن‌ها) چیزی را در مصحف ندیدم.» از این روایات فهمیده می‌شود که مصحف فاطمه(س) کتابی غیر از قرآن است و حاوی مطالبی از اخبار آینده و اسراری است که توسط جبرییل یا فرشته دیگر به حضرت فاطمه(س) القاء شده همچنین مشتمل بر وصیت حضرت زهرا(س) است که حضرت علی(ع) آن مطالب را تنظیم و تدوین کرده است و این مصحف در نزد امامان(ع)موجود است بنابراین آن‌چه بعضی به شیعه نسبت داده‌اند که مصحف فاطمه(س) در نزد شیعیان همان قرآن حقیقی است و امام عصر(عج) هنگام ظهور آن را آشکار می‌کند و آن غیر از این قرآنی است که در دسترس مسلمانان است نسبتی بیهوده و ناروا است.


به نقل از: پاسدار اسلام- ش۲۴۶
۱- اصول کافی، ج۱، ص۲۴۱، حدیث.۵۰ 
۲- همان، ص۲۴۰، حدیث.۲ 
۳- همان، حدیث.۳ 
۴- همان، ص۲۴۱، حدیث.۴ 
۵- همان، ص۲۴۲، حدیث۸

 سایت اخبار شیعیان