نکاتی درباره مصحف منتسب به حضرت فاطمه(سلام الله علیها)

قرآنی که اکنون در همه جا در دسترس است تحریف و کم و زیاد نشده بلکه همان قرآنی است که با املاء پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نوشته شده و تنظیم گشته است و شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در نام‌گذاری سوره‌ها و تقسیم قرآن به ۱۱۴ سوره و تنظیم آن به همین صورت فعلی نظارت کامل داشته است

ولی مصحف فاطمه زهرا(سلام الله علیها) کتابی دیگر با محتوای دگر است در عین حالی که هیچ گونه تضادی با قرآن ندارد. مطابق روایات، مصحف فاطمه(سلام الله علیها) کتاب مخصوصی است با مطالبی که آن مطالب از ناحیه فرشته مخصوص یا جبرییل به حضرت فاطمه(سلام الله علیها) القاء شده و حضرت علی(علیه السلام) آن را نوشته و تدوین کرده است؛ در این کتاب سخنی از حلال و حرام نیست بلکه مشتمل بر حوادث غیبی آینده و اسرار آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) است و در نزد امامان(علیه السلام) دست به دست می‌گشته و اکنون در نزد حضرت مهدی(عج) است و هنگام ظهور آن را آشکار می‌سازد بنابراین نسبت فوق ناروا است.

شیخ کلینی به سند خود از ابوعبیده نقل می‌کند که یکی از اصحاب از امام صادق(علیه السلام) پرسید: «مصحف فاطمه(سلام الله علیها) چیست؟» امام صادق(علیه السلام) پس از سکوت طولانی فرمود: «فاطمه(سلام الله علیها) ۷۵ روز بعد از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) زنده بود، و در این ایام از فراق پدر، بسیار غمگین بود؛ جبرییل نزد فاطمه(سلام الله علیها) می‌آمد و او را دلداری می‌داد و احوال و مقام‌های پدرش را برای او بیان می‌کرد و از حوادث آینده و غیبی درباره ظلم‌های دشمنان به فرزندانش به او خبر می‌داد؛ حضرت علی(علیه السلام) آن مطالب را می‌نوشت و آن (مجموعه) نوشته شده، همان مصحف فاطمه(سلام الله علیها) است.» روزی یکی از شاگردان امام صادق(علیه السلام) به نام «حماد بن عثمان» در محضر آن حضرت بود؛ سخن از مصحف فاطمه(سلام الله علیها) به میان آمد؛

حماد می‌گوید: از آن حضرت شنیدم درباره مصحف فاطمه(سلام الله علیها) چنین فرمود: «هنگامی که رسول خدا(سلام الله علیها) رحلت کرد فاطمه(سلام الله علیها) بسیار اندوهگین شد که اندازه آن را کسی جز خدا نداند؛ در این هنگام فرشته‌ای به حضور فاطمه(سلام الله علیها) می‌آمد؛ فاطمه(سلام الله علیها) را دلداری می‌داد و با او هم سخن می‌شد؛ فاطمه(سلام الله علیها) حاضر شدن فرشته را احساس می‌کرد و صدایش را می‌شنید؛ ماجرا را به حضرت علی(علیه السلام) خبر داد؛ حضرت علی(علیه السلام) به فاطمه(سلام الله علیها) فرمود: «وقتی که حضور فرشته را احساس کردی و صدایش را شنیدی، به من بگو.» آن‌گاه فاطمه(سلام الله علیها) به حضرت علی(علیه السلام) خبر می‌داد؛ حضرت علی(علیه السلام) نزد فاطمه (سلام الله علیها) می‌آمد و هرچه (از فاطمه یا از فرشته) می‌شنید می‌نوشت تا آن که از آن نوشته‌ها مجموعه‌ای به نام مصحف تدوین شد؛ در آن مصحف چیزی از حلال و حرام نیست بلکه در آن از حوادث (غیبی) آینده خبر داده شده است.» 

امام صادق(علیه السلام) در سخن دیگری فرمودند: «مصحف فاطمه(سلام الله علیها) در نزد ما است؛ معتقد نیستم که در آن، چیزی از قرآن باشد؛ آن‌چه را که مردم به آن نیاز دارند در این وجود دارد و ما به کسی احتیاج نداریم؛ در آن مصحف، حتی مجازات یک تازیانه و نصف تازیانه و یک چهارم تازیانه و جریمه خراش هست. امام صادق(علیه السلام) در ضمن گفتار و احتجاج در رد مخالفان فرمود: «اگر آن‌ها راست می‌گویند مصحف فاطمه(سلام الله علیها) را که وصیتش در آن است و سلاح پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز همراه آن است بیرون آورند.» یعنی مصحف فاطمه(سلام الله علیها) در نزد ما است و وصیت حضرت زهرا(سلام الله علیها) که در آن مصحف ذکر شده مخالفان را تکذیب می‌کند. فضیل بن سکره می‌گوید: به محضر امام صادق(علیه السلام) شرفیاب شدم به من فرمود: آیا می‌دانی که اندکی قبل چه چیزی را مطالعه می‌کردم؟

گفتم: نه، فرمود: به کتاب فاطمه (سلام الله علیها) می‌نگریستم؛ نام همه سلاطینی که در زمین فرمان‌روایی می‌کنند همچنین نام پدران آن‌ها در آن ذکر شده است ولی من از نوادگان امام حسن(علیه السلام) (و زمامداری آن‌ها) چیزی را در مصحف ندیدم.» از این روایات فهمیده می‌شود که مصحف فاطمه(سلام الله علیها) کتابی غیر از قرآن است و حاوی مطالبی از اخبار آینده و اسراری است که توسط جبرییل یا فرشته دیگر به حضرت فاطمه(سلام الله علیها) القاء شده همچنین مشتمل بر وصیت حضرت زهرا(سلام الله علیها) است که حضرت علی(علیه السلام) آن مطالب را تنظیم و تدوین کرده است و این مصحف در نزد امامان(علیه السلام)موجود است بنابراین آن‌چه بعضی به شیعه نسبت داده‌اند که مصحف فاطمه(سلام الله علیها) در نزد شیعیان همان قرآن حقیقی است و امام عصر(عج) هنگام ظهور آن را آشکار می‌کند و آن غیر از این قرآنی است که در دسترس مسلمانان است نسبتی بیهوده و ناروا است.


به نقل از: پاسدار اسلام- ش۲۴۶
۱- اصول کافی، ج۱، ص۲۴۱، حدیث.۵۰ 
۲- همان، ص۲۴۰، حدیث.۲ 
۳- همان، حدیث.۳ 
۴- همان، ص۲۴۱، حدیث.۴ 
۵- همان، ص۲۴۲، حدیث۸

 سایت اخبار شیعیان