مولف: علی کورانی عاملی
ناشر: دارالهدی
مترجم: مریم کورانی
نوبت چاپ: اول/تیرماه۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۹۶
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر:


اصل مطلب این کتاب پاسخ به شبهه دفن پیامبر صای الله علیه آله در خانه عایشه است