اخبار شیعیان: لطفا به اختصار خودتان را معرفی کنید.
--من در ابتدا از شما تشکر می‌کنم بخاطر این فرصت که در اختیار من قرار دادید. بنده عبدالکریم کاظم حبیل هستم از منطقه شرقی عربستان. بنده در طاروت متولد شدم و بعد از تکمیل دروس ابتدایی و متوسطه وارد حوزه علمیه قم شدم. قبل از پایان جنگ درسال ۱۳۶۶ به عربستان بازگشتم و شروع به فعالیت و مدیریت در زمینه تبلیغ تشیع نمودم.به همین دلیل از سوی دولت عربستان سعودی دستگیر شدم و به مدت ۶ سال در زندان بودم.بعداز آزادی از زندان مجددا شروع به ادامه فعالیت‌های خود نمودم و دوباره توسط دولت عربستان دستگیر و به مدت ۲.۵ سال دیگر در زندان بودم. بعد از آزادی از زندان فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی خود را در افقی گسترده تر آغاز نمودم مانند اقامه نماز جمعه اشراف بر مجمعی بر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و نیز مدیریت اعزام کاروان‌های زیارتی به حج تمتع از جمله این فعالیت‌ها است.
اخبار شیعیان: شیعیان عربستان به لحاظ جغرافیایی بیشتر در چه مناطقی از عربستان ساکن هستند و نسبت جمعیتی آنها چگونه است 
-- بیشتر شیعیان در منطقه شرقی عربستان در خلیج فارسدر نوار شرقی از قطر تا نزدیک کویت ساکن می‌باشند که این نوار شیعه نشین است. استان احصی تا قطیف که هرکدام شامل چند شهر می‌باشند. بعضی از شیعیان نیز در مدینه ساکن هستند و بعضی درجده درجنوب عربستان در منطقه نجران و در مرز یمن که شیعه اثنی عشری و شیعه اسماعیلیه هستند. نسبت شیعه در عربستان تقریبا یک دهم جمعیت می‌باشند یعنی حدود ۲۷۰۰۰۰۰ نفر هستند.
اخبار شیعیان: آیا برای مدیریت شیعیان عربستان سازماندهی و سیستم مشخصی وجود دارد 
--درحقیقت برای اداره امور شیعه تنظیمات اداری مخصوص مثل مجلس اعلاء تا حال وجود نداشته است اما اداره امور دینی توسط کبار علما و مشایخ است. با توجه به وضعیت سیاسیاجتماعی عربستان اداره امور شیعیان عربستان به طور رسمی تحت اشراف جمعیت یا حزب یا تشکل نیست بلکه علمای بزرگ و شخصیت‌های علمی متکفل اداره امور شیعیان عربستان هستند.البته این درخواست وجود دارد که یک اداره مشخصی باشد و به طور منظم تری به امور شیعیان رسیدگی کند اما به دلیل خاص سیاسی اجتماعی عربستان نظام سعودی اجازه فعالیت رسمی به تشکلات و احزاب شیعیان نداده است.امور شیعیان تحت اشراف علما و شخصیت‌های علمی مدیریت می‌شود و در بخش خدمات اجتماعی و فعالیت اجتماعی باز هم با مباشرت جمعی از معتمدین و زیر نظر علمای بزرگ اداره می‌شود.
اخبار شیعیان: نقش شما در ساماندهی امور شیعیان عربستان چیست 
--ما رفته رفته در صدد تشکیل شورای علمای عربستان هستیم (المجلس العلماء) این شورا الان مقدماتش تشکیل شده و تعدادی از علمای بزرگ عربستان در قالب جلسات دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهند و به بررسی مهمترین مسائل مرتبط با شیعیان عربستان می‌پردازند. بنده در راستای این فعالیت‌ها به سرپرستی امور شیعه در داخل کشور می‌پردازم و ضمناً شورای علما در زمینه اعلان نظر راجع به مسائل و امور مهم مرتبط با اسلام و شیعیان در سرتاسر جهان فعالیت می‌کند. مثل جنگ لبنان که بیانیه صادر شد و حجم زیادی از کمک‌های شیعیان عربستان جمع آوری و به لبنان ارسال گردید.
اخبار شیعیان: وضعیت آزادی شیعیان در امور اجتماعی آزادی‌های مذهبی چگونه است با توجه به اینکه فضا در دست وهابیون است به طور خاص رفتار آل سعود با شما چگونه است 
--بر خورد دولت سعودی با فعالیت‌های شیعه دو گونه است:در مناطقی که اکثریت با شیعه است در آن مناطق آزادی‌ها و فعالیت‌ها زیاد استدر امور دینی مثل نماز جماعت و جمعه و فعالیت‌های ماه مبارک رمضان و جلسات قرآنی و دوره‌های کوتاه مدت برای جوانان شیعه در رشته‌های مختلف و حلقات قرایت و تفسیر قرآن و فعالیت‌های دیگر از این دست آزادی وجود دارد. هر چند که اگر احساس شود که این فعالیت‌ها درحال گسترش استجلوگیری می‌نمایند. برای نمونه اگر شهرک جدیدی ایجاد شود و در همان مناطق شیعه نشین اگر بخواهند حسینیه ای ایجاد نمایند دولت سعودی اجازه نمی‌دهد. اما در مناطقی که شیعیان در اقلیت هستند محدودیت‌ها زیاد است و اجازه فعالیت‌های خاص دینی داده نمی‌شود مثل منطقه دمام که اجازه برپایی عزای سید الشهداء داده نمی‌شودبه این بهانه که این شهر شیعه نشین نیست و برای اهل سنت است.
اما در مورد رفتار آل سعود: نحوه برخورد دولت عربستان با شیعه به اشخاص مربوط نیست. یعنی مربوط به ملک فهد یا ملک عبدالله نیست. در دیدگاه دولت عربستان پیروی از اوضاع سیاسی جهان و منطقه ای مهم است. بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر شاهد تحولاتی در منطقه بودیم و با ورود نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکا به منطقه و افغانستان و عراق و اوضاع سیاسی منطقه تغییرکرد.عکس العمل منطقی این بود که دولت عربستان همگام با این تحولات یک سری آزادی سیاسی در داخل کشور اعطا کرد و شیعیان نیز از آزادی‌های سیاسی برخوردار شدند. لذا توجه به برخورد و نحوه تعامل دولت عربستان با شیعیان عربستان در نتیجه اوضاع و احوال جهانی و منطقه ای است و به اشخاص مربوط نیست.
اخبار شیعیان: آیا شیعیان در عربستان اجازه تبلیغ در جهت گرایش مردم به تشیع دارند 
--برای فعالیت‌های تبلیغی ممانعت چندانی وجود ندارد و ما با آزادی نسبی
فعالیت‌های خودمان را انجام می‌دهیم. در موارد جزیی و تک به تک باید بگویم اگرزمینه وجود داشته باشد این کار را انجام می‌دهیم.درمورد وهابیت در منابر و خطابه‌ها مستدل عقاید آنان را رد می‌کنیم و در کتابها و نوشته‌ها بر وهابیت ردیه منویسیم و از شیعه دفاع می‌کنیم و از آنها هراسی نداریم.
اخبار شیعیان: با توجه به نگاه منفی وهابی به شیعه آیا تلاش جهت تغییر این دیدگاهها و منفی بافی‌ها و تغییر دیدگاه عموم مردم وجود دارد 
--توسط بنده و برخی از علمای دیگر تلاش صورت گرفته تا با علمای میانه رو عربستان ارتباط برقرار شود و سعی در تغییرنگاه آنها به تشیع داشته ایم اما درکمال تأسف حتی علمای معتدل مورد تعرض اند و مورد هجمه علمای وهابی واقع می‌شوند و حتی طرد می‌شوند و اعتبارشان را از دست می‌دهند. درمورد وهابی‌های متعصب این کار صورت نگرفته چون بسیار متشنج هستند. مثل"سلیمان العودة" که دعوت شد تا از مناطق شیعه نشین بازدید نماید او گفت "از بازتاب این امردرمیان وهابی‌ها واهمه دارم."
اخبار شیعیان: موقعیت اقتصادی شیعه در عربستان چگونه است و آیا دارای مناصبی در پست‌های دولتی هستند 
--درمناصب رسمی و سیاسی شیعیان حضور ندارند مثلا وزیر سفیر نماینده مجلس و استاندار از شیعه نمی‌باشند اگر چه قبل از انقلاب وجود داشتند. 
اما در امر تدریس یا مدیریت بیمارستان دبیری و مراکز خیریه حضور دارند. در شرکت‌ها و موسسه‌های اقتصادی نیز بعضا هستند مثل مدیر بانک چون بانک‌ها غیر دولتی اند.وضع شیعیان در مناطق شرق عربستان بهتر است چون شرق عربستان منطقه پول عربستان است ونفت آنجاست.
اخبار شیعیان: به نظر شما بهبود روابط ایران و عربستان در بهبود اوضاع شیعیان عربستان چه تاثیرات مثبتی دارد 
--بهبود روابط ایران و عربستان به نفع شیعیان در کل منطقه است. هرگاه روابط متشنج است به نفع شیعه نبوده و بازتاب منفی دارد.و هرگاه این روابط دوستانه 
می شود اثر مستقیم بر اوضاع شیعیان دارد.
اخبار شیعیان: این مساله که شیعه به عنوان تهدید برای منطقه است از کجا نشات میگیرد 
--البته اصل این ذهنیت وجود دارد و کشورهای عربی از قدرتمند شدن شیعه در هراسند.و مطرح کردن هلال شیعی و ترس از شیعه بدلیل تبلیغات بازوهای تبلیغی و فرهنگی امریکا و اسراییل است.
اخبار شیعیان: به عنوان سوال پایانی رفت و آمد شما و دیگر علما به ایران مشکلاتی برای شما ایجاد نمیکند
--بنده نه سال در زندانهای عربستان بوده ام و ده سال نیز ممنوع الخروج بودم و این اولین سفر بنده به ایران بعد از ده سال است. البته معلوم نیست بعد از بازگشت به عربستان اوضاع چگونه خواهد بود. 
در خصوص مردم عادی باید بگویم مشکل خاصی وجود ندارد.
اخبار شیعیان: در پایان از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید کمال تشکر را داریم 
--من نیز متقابلا تشکر می‌کنم و آرزوی توفیقات شما را دارم

 

//سایت فطرت