مشاور اعظم! خلیفه ی دوم

بررسی شیوه رفتار خلفا در زمینه مسائل حکومتی، مسائل ناپیدای بسیاری را آشکار می‌سازد. یکی از این مسائل مساله مشاور اعظم خلیفه دوم می‌باشد. نگاهی به این مشاور با توجه به کتب اهل سنت می‌تواند ماهیت وی را مورد کنکاش قرار دهد.
می گویند کعب الاحبار یهودی تازه مسلمان که بسیار مورد اعتماد عمر بن الخطاب و حکومتش و حکومت امویان بود، پس از اظهار اسلام، بر قراءت تورات و ترویج آن مداوم بوده.و او یکی از متّهمان اصلی نفوذ اسراییلیات در تفسیر قرآن بوده است، چنانچه ابن کثیردر تفسیر القرآن العظیم ۳: ۳۷۹.و عبد المنعم حنفی موسوعة فلاسفة ومتصوفة الیهودیة ص ۱۸۴و دیگران به این حقیقت تلخ اشاره کرده اند. امام ذهبی می‌گوید: کان یحدِّثهم عن الکتب الإسراییلیة سیر اعلام النبلاء ۳: ۴۸۹.یعنی برای صحابه از کتابها و روایات إسراییلیات ـ که معمولا کذب و خلاف واقع است ـ نقل می‌کرد.
سوال ما از برادران اهل سنت این است که چرا جناب عمر،کعب الاحبار یهودی که تازه به ظاهر اسلام را قبول کرده بود را مشاور اعظم خود قرار داده است مگر در قرآن نیامده که غیر مسلمانان را صاحب سر خود قرار ندهید(یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم آل عمران ۱۱۸) و آیا این کار عمر مخالف نص صریح قرآن نیست؟ لذا همین نزدیکی این یهودی به ظاهر مسلمان به خلیفه مسلمین باعث شد اسراییلیاتی را وارد اسلام کند که هنوز دامن گیر آن هستیم از جمله اعتقاد به جسمانیت خدا در روز قیامت که برادران اهل سنت به ان معتقدند.http://nooor1430.blogfa.com/post-56.aspx