مولف: عبدالحمید ناصری داوودی
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۳۱۲
مشخصات ناشر: تهران خ نجات اللهی خ لباف ک معلم شهید پلاک ۲۹ ۸۸۸۹۵۲۸۵

 

/