مساله علم

مولف: دکتر علیرضا رحیمیان
ناشر: منیر
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 312
قیمت: 34000 ریال
مشخصات ناشر: خ مجاهدین-چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد9 تلفن77521836


ویژگیهای اولیه علم درفلسفه اسلامی توضیح علم براساس قول به وجود ذهنی کارآمد نبودن نظریه ذهنی برای تبیین علم عالم شدن انسان به سبب نورعلم تباین ماهی