مقدمه

هر ایده و مکتبی برای گسترش فکر خود از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌کند. در میان این ابزارها نیروی انسانی نقش عمده ای بر عهده دارد. کسانی که می‌کوشند تا پیام مذهب خود را به گوش همگان برسانند. در مکاتب آسمانی که هر یک در حیطه زمانی معینی تعریف شده اند نیز این امر جاری است. در اسلام هم که به عنوان آیینی جاودان به بشریت عرضه شده است، افرادی به چشم می‌خورند که کم یا زیاد توان خود را در راه پیشبرد آن مصروف داشته اند. اینان به تناسب قوایی که برای توسعه شعاع نورانی آخرین دین صرف کرده اند مستوجب تقدیر گشته بر گردن مسلمین حق سپاسگزاری پیدا می‌کنند. یکی از افرادی که با هر چه در توان داشت به یاری اسلام و خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم شتافت، حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها بود. این نوشتار برآن است تا با جستاری در زندگی این بانوی بزرگ اندکی از حقوق بی شمار ایشان را اداء نموده نسبت به شخصیت والای ایشان ابراز احترام کرده باشد.

خاندان خدیجه (فرزند خویلد)

مادر حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها از خانواده ای اصیل و دارای شرافت در میان قریش بود که در قریش به علم و معرفت شناخته می‌شدند .(۱) اسدبن عبدالعزی پدربزرگ ایشان از برجستگان پیمان معروف به"حلف الفضول"(۲) بود.یکی دیگر از این افراد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بودند (۳). ثروت، تجارت و آشنایی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خدیجه کبری علیهاالسلام اموال فراوانی از پدر به ارث برده بود و با آن تجارت می‌کرد و در این راه از مردانی درست کار مدد می‌جست. اموال وی را بیشتر از هشتادهزار شتر که در مناطق مختلف مانند حبشه و مصر پراکنده بودند، نوشته اند (۴). اداره کردن چنین مجموعه عظیم تجاری نمایه ای از قوت و تدبیر این بانوی بزرگ است. در بین کسانی که به عنوان کارگزاران امین خدیجه کبری علیهاالسلام به تجارت پرداخته اند نام محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم نیز به چشم می‌خورد. ایشان در سن بیست و پنچ سالگی برای تجارت رهسپار شام شدند (۵). ازدواج با چنین سفرهایی برای خدیجه کبری علیهاالسلام آشنایی با روحیات حضرت رسول صلوات الله علیه حاصل شد. ایشان با وجود آنکه ثروتمندترین زن مکه به شمار می‌رفت و خواستگاران فراوانی از میان مردان ثروتمند داشت با رضایت کامل حاضر به ازدواج با محمد امین صلوات الله علیه گردید. هر چند این اقدام موجب تمسخر زنان قریش شد. ازدواج با مردی فقیر و یتیم نشانگر آن بود که ایشان ارزش را در وجود کمالات روحی جستجو می‌کند نه در وفور ثروت دنیوی و این درسی است برای همیشه تاریخ. مراسم خواستگاری با حضور عموی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جناب ابوطالب علیه السلام و ورقة بن نوفل پسر عموی خدیجه که مردی دانشمند و گریزان از پرستش بت ها بود، انجام شد (۶). پس از خواندن خطبه عقد توسط حضرت ابوطالب علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از جای برخواستند و آماده رفتن شدند. در این هنگام حضرت خدیجه به ایشان عرض کرد:

إلی بیتک فبیتی بیتک و أنا جاریتک (۷)

به سوی خانه خود بیایید که خانه من خانه شما و خودم خدمتکار شمایم.

در نظر داشتن موقعیت اجتماعی و مادی حضرت خدیجه علیهاالسلام اهمیت این کلام را روشن می‌سازد که فردی در چنان جایگاهی چگونه نسبت به عظمت روحی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اظهار خضوع می‌کند.

در مورد ازدواج‌های حضرت خدیجه درمیان محققین اختلاف به چشم می‌خورد. برخی از صاحبان تحقیق معتقدند ازدواج ایشان با پیامبر صلوات الله علیه اولین و تنها ازدواج ایشان بوده است.

بعثت و نهایت همکاری با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

پانزده سال بعد از این ازدواج مهم ترین واقعه خلقت روی داد. محمد امین صلی الله علیه و آله وسلم به رسالت مبعوث گردید. خدیجه کبری سلام الله علیها اولین زنی بود که به دعوت الهی خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله پاسخ مثبت گفت. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: و لم یجمع بیت واحد یومیذ فی الاسلام غیررسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجة و أنا ثالثهما (۸) آن روزها در اسلام هیچ خانه ای افرادی غیر از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خدیجه و مرا که سومین آنها بودم در خود جای نداده بود. ایشان تمام ثروت خویش را تقدیم داشت و چنین گفت: جمیع ما أملک بین یدیک و فی حکمک، اصرفه کیف تشاء فی سبیل اعلاء کلمة الله و نشر دینه (۹) همه آنچه دارم در اختیار شما و تحت فرمان شماست، آن را در راه بلندمرتبه ساختن فرمان خدا و گسترش دین او مصرف نما. این گفتار ایشان و در پی آن عمل به گفتار شاید برای همه تلنگری باشد که یک ثروتمند حاضر شد تمام دارایی اش نه بخشی از آن را در اختیار هدفی مقدس قرار دهد آری او هر چه داشت در راه دین هزینه کرد و این گونه بود که به مقامی بلند نزد خداوند دست یافت. می‌توان فعالیت‌های مهم خدیجه کبری علیهاالسلام را در مواردی خلاصه نمود:

۱- پشتیبانی مالی. همان گونه که بیان شد ایشان تمام ثروت خود را در اختیار شوی گرامیش صلوات الله علیه قرار داد و از این رهگذر نه چشمداشتی داشت و نه خود را صاحب اختیار در تصمیم گیری‌های پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می‌دانست، حمایتی همه جانبه و بی دریغ. در هیچ منبعی ذکر نشده که ایشان محدودیتی برای هزینه اموال اش قرار داده باشد و یا منتی متوجه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نموده باشد.

۲- امداد روحی. در شرایطی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشغول به انجام رسالت الهی خویش بودند و در این راه آزار واذیت فراوان مشرکین شامل آزارهای روحی (مجنون، ساحر و دروغگو خوانده شدن) و آزارهای جسمی (قطع فروش طعام، زباله بر سر ریختن و دشنام و سنگ باران نمودن و...) به ایشان وارد می‌آمد، این حضرت خدیجه علیهاالسلام بود که ایشان را تسکین می‌داد و مایه آرامش زندگی خصوصی شان می‌شد. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درون منزل هم تحت فشار قرار می‌گرفتند، کار بسیار سخت تر و موفقیت دورتر می‌گردید. این مطلب نیز بر عظمت شخصیت خدیجه کبری علیهاالسلام می‌افزاید.

۳- مشاورت. بنا بر نقل‌های مختلف خدیجه کبری علیهاالسلام در امور مختلف طرف مشورت سفیر الهی قرار می‌گرفت. این نکته نیز نشانگر قوت فکری و اعتقاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به توانایی‌های ایشان است. کان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یسکن إلیها و یشاورها فی المهم من اموره (۱۰) این گونه بود که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در کنار ایشان آرامش می‌یافتند و در کارهای مهم شان با خدیجه مشورت می‌کردند. نقش اموال خدیجه کبری علیهاالسلام در پیشبرد اسلام و یاری مسلمین به گونه ای مهم بود که در کتب مختلف شیعه و سنی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم احادیث مختلفی نقل شده و دانشمندان نیز به این حقیقت اذعان کرده اند. از جمله می‌توان به این جمله محمد بن علوی دانشمند مالکی مذهب اشاره نمود: ما قام الإسلام إلا بسیف علی و أموال خدیجة (۱۱) اسلام استوار نگشت مگر با یاری شمشیر علی (علیه السلام) و ثروت خدیجه (علیهاالسلام) از وجود اقدس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز این کلام را می‌خوانیم: ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجة (۱۲) هیچ ثروتی همانند ثروت خدیجه (علیهاالسلام) مرا سود نبخشید. در این رابطه سخن فراوان است اما به جهت بنای این نوشته بر اختصار بیان آنها به زمانی دیگر موکول می‌گردد. واقعه ای مهم در زندگی خدیجه کبری سلام الله علیها شاید بتوان یکی از مهم ترین وقایع را که عاملی بزرگ برای جاودانگی نام ایشان است ولادت ام الإیمه حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها به شمار آورد. این حادثه هر چند به صورت‌های گوناگونی نقل شده اما مضمون واحدی دارد. هنگامی که درد زایمان به سراغ ایشان آمد به واسطه فرستاده ای از زنان قریش یاری طلبید. زنان قریش با سرزنش ایشان که به سخن ما اعتنا نکردی و با یتیم ازدواج کردی، استمداد ایشان را رد کردند. در این هنگام چهار زن بلند قامت وارد اتاق شدند. آنها خود را این گونه معرفی کردند: ساره (همسر حضرت ابراهیم علیه السلام) آسیه (همسر فرعون) مریم (مادر حضرت عیسی علیه السلام) و کلثم (خواهر حضرت موسی علیه السلام). آنها گفتند: ما از سوی خداوند برای کمک به شما و بشارت به قدوم فرزندتان آمده ایم، در این فرزند و نسل او برکت قرار داده شده است (۱۳) این اتفاق از عنایت خداوند متعال به خدیجه کبری علیهاالسلام حکایت دارد. وقتی همه از یاری ایشان سرباز زدند فرستادگان الهی نصر خداوند را برای وی به ارمغان آوردند و معلوم ساختند که إن تنصروا الله ینصرکم (۱۴). حسادت ها در لابلای متون شیعه و سنی داستان حسادت برخی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به جایگاه خدیجه کبری علیهاالسلام نزد پیامبر صلوات الله علیه با اشکال گوناگون به چشم می‌خورد. البته رسول الله علیه وعلی آله السلام پاسخ آنها را می‌داده اند و برتری ایشان را نسبت به سایرین روشن می‌ساخته اند. از میان این موارد به نمونه ای اشاره می‌کنیم. عایشه نقل کرده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) از خانه بیرون نمی‌رفت مگر آنکه خدیجه (علیهاالسلام) را یاد می‌کرد و بر او به خوبی و نیکی مدح و ثنا می‌فرمود. روزی از روزها غیرت مرا گرفت و گفتم: خدیجه (علیهاالسلام) پیرزنی بیش نبود و خدا بهتر از او را به شما عوض داده است. پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) غضبناک شد به طوری که موهای جلوی سرش از خشم تکان می‌خورد، سپس فرمود: نه به خدا، بهتر از او را خدا به من عوض نداده است، ایمان آورد وقتی مردم کافر بودند، مرا تصدیق کرد زمانی که مردم مرا تکذیب کردند، در اموال خود با من مواسات کرد وقتی مردم مرا محروم ساختند و خدا از او فرزندانی روزی من کرد و از زنان دیگر محروم فرمود. (۱۵) در منابعی هم آمده که عایشه پس ازاین اتفاق با خود چنین گفت: و الله لا أذکرها بسوء أبدا (۱۶) سوگند به خدا که هیچ گاه او را به بدی یاد نخواهم کرد. احترام رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم پس از وفات خدیجه کبری سلام الله علیها پیامبر علیه و علی آله السلام که تا ایشان زنده بود، ازدواج دیگری نکرده بودند همسران متعددی (بنا به مصالح) اختیار کردند. اما همیشه نسبت به مقام والای آن همسر یگانه ادای احترام می‌نمودند و از ایشان به نیکی یاد می‌کردند. این تعلق خاطر به گونه ای بود که لطف پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را شامل حال دوستان خدیجه کبری علیهاالسلام نیز می‌ساخت. از جمله آنکه هر گاه گوسفندی قربانی می‌کردند قطعه‌هایی را برای دوستان ایشان می‌فرستادند. این فراز نیز خواندنی است: روی عن أنس قال: کان النبی (صلوات الله علیه) إذا اتی بهدیة قال: إذهبوا إلی بیت فلانة فإنها کانت صدیقة لخدیجة إنها کانت تحبها (۱۷) این گونه بود که هرگاه برای پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) هدیه ای آورده می‌شد می‌فرمودند: این را برای فلان خانم ببرید او دوست خدیجه بود و ایشان را دوست می‌داشت.

لطف خداوند به خدیجه کبری سلام الله علیها

جستجو در منابع حقایقی را برای پژوهشگر روشن می‌سازد که یکی از آنها لطف و عنایت خاص خداوند متعال به خدیجه کبری علیهاالسلام است. به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.

۱- جبرییل سلام الله علیه به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم عرض کرد: یا محمد هذه خدیجة قد أتتک فاقرأها من ربها السلام و بشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فیه و لا نصب (۱۸) ای محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) این خدیجه (علیه السلام) است که نزد تو می‌آید. به او از جانب خداوند سلام برسان و او را بشارت ده به خانه ای در بهشت از جواهر که نه ناله ای در آن است و نه رنجی.

۲- پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به خدیجه کبری سلام الله علیها فرمودند: یا خدیجة ... إن الله عزوجل لیباهی بک کرام الملایکة کل یوم مرارا (۱۹) ای خدیجه خداوند عزوجل در هر روز چندین بار نزد فرشتگان بلند مرتبه اش به وجود تو مباهات می‌کند. امثال این موارد فراوان است و همگی از مقام والای خدیجه کبری سلام الله علیها نزد خداوند متعال حکایت می‌کند. سرانجام با رشد فزاینده گروندگان به اسلام، فشار مشرکین بر ملسمین بیشتر شد تا جایی که تمام مسلمین را به شعب ابی طالب فرستادند و آنها را در مضیقه شدید از نظر ارتباط و تهیه مواد غذایی قرار دادند. این کار تا سال دهم بعثت ادامه یافت. مسلمین در این مدت از اموال خدیجه کبری علیهاالسلام و جناب ابوطالب علیه السلام استفاده می‌کردند تا جایی که این اموال به پایان رسید. یک سال مانده بود که با امضای صلح نامه مسلمین از شعب خارج شوند که دو مصیبت بر پیکره اسلام و نبی مکرم صلی الله علیه وآله و سلم وارد آمد. وفات حامی بزرگ ایشان جناب ابوطالب سلام الله علیه و درگذشت خدیجه کبری علیهاالسلام. سال وفات این دو اسوه جاودانه اسلام از سوی خاتم الأنبیاء «عام الحزن» نام یافت.

چهارده قرن از آن روزها می‌گذرد. جامعه مسلمین افراد سخت کوش فراوانی به خود دیده است اما نام خدیجه کبری علیهاالسلام نامی است که درخششی خاص دارد. زحمات این بانوی گرانقدر نباید از یادها و خاطره ها محو گردد. هرچند مزارایشان در مکه و در حجون همچون مزار فرزندان معصومشان علیهم السلام در بقیع به تیغ نادانی وهابیت تخریب گردیده است، اما نام و یاد آنها در دلهای همه سرسپردگان انسانیت و شرافت و خدمت جاودانه خواهد ماند.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱- الروض الأنف، ج ۱ ص ۲۱۳

۲- حلف الفضول: پیمانی بود که در آن قبایلی از قریش متعهد شدند مظلومی در مکه نیابند مگر آنکه حق اورا بستانند.

۳- سیره ابن هشام ، ج۱ ص ۱۴۱

۴- بحارالأنوار، ج ۱۶ ص ۲۲

۵- ام المومنین خدیجة الطاهرة، ص ۱۵

۶- بحارالأنوار، ج ۱۶ ص ۶۵

۷- سفینة البحار، ج ۱۶ ص ۲۷۹

۸- نهج البلاغه، خطبه قاصعه

-۹ ام المومنین خدیجة الطاهرة، ص ۳۲

۱۰- بحارالأنوار، ج ۱۶ ص ۱۰

۱۱- مناقب خدیجة الکبری، مقدمه، ص ۳

۱۲- امالی شیخ طوسی، ص ۴۶۸

۱۳- امالی صدوق، ص ۴۷۰

۱۴- سوره محمد، آیه ۷

۱۵- اسدالغابة، ج ۵ ص ۴۳۶

۱۶- تذکرة الخواص، ص ۳۰۳

۱۷- سفینة البحار ، ج ۱ ص ۳۸۰

۱۸- تذکرة الخواص، ص ۳۰۲

۱۹- بحارالأنوار، ج ۱۶ ص ۷۸

 

///سید محمد حسین یثربی