مرده پرستی!

مرده پرستی یعنی:
یک جسم مرده، بی‌حرکت و... را خالق مستقل و مطلقی برای تمام عالم و آدم و پروردگار جهانیان بدانی که عبادتش واجب است! (البته جمله فوق به این معنی نیست که زنده پرستی اشکالی ندارد بلکه سخن ما پیرامون یک موضوع دیگر است)

شیعیان در مورد از دنیا رفته‌گان چه می‌گویند:
وقتی کسی می‌میرد، در واقع جسم او مرده‌است، اما روحش کماکان زنده‌است و اگر خدا بخواهد، آن روح می‌تواند دانا و بینای عالم اجسام باشد. او هم‌چنین می‌تواند خدا را بخواند، دعا کند و...

آیا فقط و فقط اجساد زنده(جسم آدم‌ها و موجودات) می‌توانند وسیله و یاری‌رسان باشند؟
خیر! همان‌طور که خداوند به وسیله‌ی پدر، کودک را روزی می‌دهد به وسیله‌ی ملایکه یا دیگر موجودات، امور را سامان و مخلوقاتش را یاری می‌دهد.
بنابراین واسطه‌ها الزاماً دیدنی نیستند. همان‌طور که ارواح دیدنی نیستند.فطرت