آیا صحیح است که می‌گویند: مردم از تعیین عمر به خلافت توسط ابوبکر ناراضی بودند و توسط طلحة بن عبیداللّه نارضایتی خود را از یک فرد تندخو و خشنی همچون عمر، اظهار داشتند؟

عن عثمان بن عبیدالله بن عبدالله بن عمر، قال: لما حضرت ابابکر الوفاة دعا عثمان فأملی علیه عهده، ثم أغمی علی ابی بکر قبل ان یملی احدأ،

فکتب عثمان: عمربن الخطاب. فأفاق ابوبکر فقال لعثمان کتبت احدأ فقال: ظننت لما بک و خشییت الفرقة فکتبتُ عمر بن الخطاب.

فقال: یرحمک الله اما لو کتبت نفسک لکنت لها اهلا. فدخل علیه طلحة بن عبیدالله.

فقال: انا رسول من ورایی الیک، یقولون: قد علمت غلظة عمر علینا فی حیاتک فکیف بعد وفاتک اذا اُفضِیَتْ الیه اُمورنا والله سأیلک، فانظر ما أنت قایل؟...

کنز العمّال ج ۵: ۶۷۸

/