حاج سید محمود مرعشی فرزند آیت‌الله مرعشی درباره پدر می‌گوید: آیت‌الله نجفی تا هنگام وفات موفق به زیارت خانه خدا نشدند تا واپسین روزهای عمر بارها از ایشان سوال می‌شد چطور تا حالا مشرف نشده‌اید می‌فرمود: مستطیع نشدم!

یک وقتی شخصی گفت: آقا این همه پول در اختیار شما هست شما چگونه مستطیع نشدید

فرمود: این پول‌ها از آن من نیست مال وجوهات سهم امام و سهم سادات مطالبه عبّاد و زکوات است و من نمی‌توانم اینها را برای خود صرف کنم و به مکه مشرف شوم در حالی که از خودم هیچ چیزی در دنیا ندارم پس من مستطیع نیستم.

همچنین آیت‌الله میردامادی می‌گوید: آیت‌الله مرعشی نجفی پس از هجرت به قم بسیار کم مسافرت می‌کرد به طوری که حتی سفر حج (تمتع) نرفتند. روزی از ایشان علت این ماجرا که پرسیدم فرمودند اولاً شخصاً مستطیع نیستم ثانیاً اگر بروم باید به تمام سادات نخاوله کمک کنم زیرا آن سادات شرایط اقتصادی بسیار نامناسبی دارند.شیعه نیوز