عمر بن الخطاب تصریح کرده و می‌گوید:

«حین توفی اللّه نبیه ـ أنَّ الانصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم فی سقیفة بنی ساعدة و خالف عنا علی و الزبیر و من معهما». [۱]

هنگام رحلت رسول خدا ـ صلی الله علیه و سلّم ـ أنصار با ما مخالف بوده و مخالفت کردند، و همگی در سقیفه بنی ساعده گِرد هم آمده، و حضرت علی و زبیر و همراهان آنان نیز با ما مخالف بودند،

بنا بر این، چگونه مدعی هستیم که خلافت ابوبکر به اجماع و اتفاق مسلمین بوده است؟ 

 

[۱] صحیح بخاری ۸: ۲۶ ـ کتاب المحاربین، باب رجم الحبلی.

 

/