طرح سؤال:
چگونه ابوبکر و عمر در کنار پیامبر -صلی الله علیه وآله وسلم- دفن می‌‌شوند، و حال آن که از دیدگاه شما آنها کافرند؟!
و مسلمان را نباید در کنار کفار دفن کرد، چه برسد به پیامبر -صلی الله علیه وآله وسلم-؟! و چرا خداوند او را از قرار گرفتن در جوار کفّار محافظت نکرد.
و علی کجا بود؟! چرا با این امر خطرناک و مهم مخالفت نکرد؟!
پس باید شما بپذیرید که ابوبکر و عمر -رضی الله عنهما- مسلمان بوده ‌اند و به خاطر جایگاهی که نزد خدا و پیامبرش داشته ‌اند خداوند افتخار دفن شدن در کنار پیامبر را نصیب آنها کرده است، و یا اینکه بگویید که علی در دین و ایمانش راه سازش را در پیش گرفته است!! و علی از چنین چیزی پاک است. 

پاسخ کوتاه:
۱-دلیل حقانیت یا عدم حقانیت، در محل تدفین خلاصه نمی‌شود.
۲-دفن آن دو در خانه ی پیامبر صلی الله علیه و آله با زور حکومتی بود.(غصب زمین) لذا آنان از این بابت هم معذبند.

پاسخ تفصیلی: 
اگر ابوبکر و عمر در زمان زندگانی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)‌ در خانه ایشان و به اجازه ایشان دفن می‌شدند بحث درستی بود اما تصمیم به دفن ابوبکر و عمر در منزل پیامبر و در کنار مرقد مطهر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)‌ تصمیم خود آنان و در اوج قدرت و تسلط آنان بر بلاد اسلام به عنوان خلیفه المسلمین بود و کسی نمی‌توانست از این کار ممانعت نماید و علی علیه السلام وقتی از امری بسیار مهم تر که خلافت از جانب خدا و رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ‌بود به علت مصلحت جامعه مسلمین چشم پوشی نمودند، از این امر کم اهمیت تر نیز چشم پوشیدند و به تفرقه دامن نزدند.
علاوه بر اینکه ابوبکر و عمر بدون اجازه ورّاث پیامبر(صلی الله علیه و آله)در خانه وی دفن شدند و اگر عایشه را وارث پیامبر بدانند، باید دانست طبق حکم شرع در باب ارث، وی در مقابل بقیه همسران، از خانه پیامبر یک هفتاد و دوم از هوایی را به ارث می‌برد و نمی‌توانست در مورد زمین منزل پیامبر(صلی الله علیه و آله)‌تصمیمی بگیرد!
در مقابل می‌بینیم که امام مجتبی علیه السلام که سبط اکبر پیامبر(صلی الله علیه و آله) ‌بودند، و پیامبر در مورد ایشان فرمودند"الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ"، وقتی جنازه آن بزرگوار را جهت دفن در جوار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)‌بردند،‌ اجازه ندادند و آن حضرت در بقیع دفن شدند و این نشان از نداشتن جایگاه و منزلت در نزد خدا و رسولش نمی‌باشد چرا که در احادیث شیعه و سنی منزلت و مقام امام مجتبی علیه السلام غیر قابل انکار است.
همچنین دفن شدن در کنار مرقد پیامبر(صلی الله علیه و آله)‌ دلیل بر حقانیت نیست و هر صاحب خردی ملاک‌های دیگری برای ایمان افراد دارد نه ظواهری که کوچکترین ارتباطی به ایمان یا عدم ایمان ندارد!

 

/فطرت