محبت اهل بیت و عدم تقلید از انها

 

اگر پیروان مذاهب اهل سنت در ادعای محبت به اهل بیت (علیهم السلام) صادقند پس چرا اجماع دارند که از غیر از چهار مذهب اهل سنت (حنفی، شافعی، مالکی،‌حنبلی) از مذهب دیگری نمی‌توان تقلید کرد و قضاوت و تقلید بر طبق مذهب اهل بیت (علیهم السلام) را باطل می‌دانند؟

چرا مذهب اهل بیت (علیهم السلام) را در کنار چهار مذهب خود قرار نمی‌دهند؟ آیا این با محبت اهل بیت (علیهم السلام) سازگار است؟