محبان امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بخوانند

رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرمایند:

- محبت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)حسنه ایست که هیچ گناهی به آن زیان نمی‌رساند، و دشمنی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) گناهی است که حسنه ای برای جبران آن سودمند نیست.

- سوگند به آن که مرا به حق برانگیخته است، خداوند هیچ کار نیکی را از بنده ای نمی‌پذیرد، تا از محبت علی بن ابیطالب علیه السّلام او سؤال کند.

- دوستی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بدیها را از بین می‌برد، همچنانکه آتش هیزم را از بین می‌برد.

- آغاز پرونده مؤمن، دوستی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است.

رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به امیرالمومنین علی(علیه السّلام) فرمود: دوستی تو، ایمان و دشمنی تو، کفر است و اول کسی که داخل بهشت می‌شود، دوستدار تو و اول کسی که داخل دوزخ می‌شود، دشمن تو است.

پیامبر خدا به امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: ای علی! تنها آنکه ولادتش پاک است تو را دوست می‌دارد و تنها کسی که ولادتش ناپاک است با تو دشمن است، جز مؤمن، کسی دوست تو نیست و جز کافر، کسی با دشمنی نمی‌کند.لازم به ذکر است محبت، تبعیت و اطاعت را در پی دارد. نمی‌شود محبی را فرض کرد که مطیع نباشد.در ماه رجب از خدا بخواهیم محبت، مودت و ولایت ما را با اطاعت و تبعیت قرین سازد.
 شیعه نیوز