مولف: رضابرنجکار
ناشر: نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۷۵
تعداد صفحات: ۲۵۸
قیمت: ۴۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ فلسطین چهارراه روانمهر کوچه ماه پلاک۳۴


خداشناسی فلسفیخداشناسی دینیتسلیم و ایمان در خداشنای