مبانی اعتقادی وهابیان (سلسله مباحث شناخت وهابیان)

مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول تابستان 1385
تعداد صفحات: 182
قیمت: 7500 ریال
مشخصات ناشر: تلفن قم 7253340و7253700-0251 قم صندق پستی 617


میزان در توحید و شرک (فتاوای وهابیان در مصادیق شرک، مراحل توحید، ارکان عبادت، شرک و اقسام آن) ایمان و کفر (ایمان و کفر در لغت و اصطلاح، فرق بین اسلام