کتاب مبانی اعتقادی وهابیان


مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول تابستان ۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۱۸۲
قیمت: ۷۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن قم ۷۲۵۳۳۴۰و۷۲۵۳۷۰۰-۰۲۵۱ قم صندق پستی ۶۱۷میزان در توحید و شرک (فتاوای وهابیان در مصادیق شرک، مراحل توحید، ارکان عبادت، شرک و اقسام آن)ایمان و کفر (ایمان و کفر در لغت و اصطلاح، فرق بین اسلام