کتاب مباحثی پیرامون امامت


مولف: سید محمد ضیاء آبادی
ناشر: بنیاد خیریه الزهرا
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۱۱۲
قیمت: ۳۳۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن۶۶۴۶۴۱۲۹در این کتاب سه گفتار مطرح شده است.اول:امامت به عنوان اصلی زندهدوم:تعریف امامتسوم:ضرورت امام شناسی