مولف: کریم آموزگار
ناشر: انتشارات تکسوار حجاز
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/بهار۸۳
تعداد صفحات: ۹۶
قیمت: ۴۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: مشهد چهارراه شهدا پاساژ فیروزه، طبقه اول۰۵۱۱۲۲۳۴۷۳۷


در این کتاب که دومین اثر ازمجموعه گودالهای تاریخ است گوشه هایی از تاریخ صدر اسلام برای نوجوانان آورده شده است.