مختار ثقفی با توجه به اینکه مردی کاردان و سرد و گرم چشیده بود، سعی داشت هدف خود یعنی انتقام شهدای کربلا را به نحو احسن و کامل پیاده کند.

بنابراین، برخی افراد که در لشکر عمر بن سعد مرتکب جنایات علیه خاندان عصمت و طهارت در روز عاشورا شدند، در لیست سیاه مختار قرار گرفتند.

این لیست سیاه توسط حجت‌الاسلام سید ابوفاضل رضوی اردکانی مؤلف کتاب «ماهیت قیام مختار» از سه کتاب تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن‌اثیر و بحارالانوار علامه مجلسی استخراج شده است:

 

 

نام و نام پدر

جرم

مجازات

نحوه مجازات

 

۱- عمر بن سعد بن وقاص

فرماندهی کل لشکر کوفه و شام در کربلا و جنایات متعدد

اعدام

با ضربات شمشیر و جدا کردن سر از بدن در خانه‌اش

 

۲-حفص بن عمر بن سعد

همکاری با پدر در جنایات کربلا

اعدام

جدا کردن سر او در محضر مختار

 

۳-شمر بن ذی‌الجوشن

فرماندهی پیاده نظام در کربلا و جنایات مکرر

اعدام

کشته شدن در درگیری و سپس سر او از بدنش جدا کردند

 

۴-سنان بن انس

کسی که سر امام حسین(علیه السلام) را از بدنش جدا کرد و جنایات دیگر

اعدام

قطع انگشتان و بریدن دست و پایش، در حالی‌که هنوز جان داشت، در دیگ روغن جوشیده زیتون انداختند

 

۵-خولی بن یزید اصبحی

حامل سر بریده امام و جنایات مکرر در کربلا و قاتل عثمان بن علی و جعفر بن علی در روز عاشورا

اعدام

با شمشیر کشته شد و بدن او را آتش زدند

 

۶-بجدل بن سلیم کلبی

بریدن انگشت امام حسین

اعدام

قطع انگشتان و قطع دست و پا تا به هلاکت رسید

 

۷-حرمله بن کاهل اسدی

تک تیرانداز کربلا و قاتل علی اصغر و عبدالله فرزند امام حسن و جنایات مکرر در کربلا

اعدام

قطع دست و پا و سپس بدن او را آتش زدند

 

۸-حکیم بن طفیل سندسی

لباس ابوالفضل را غارت کرد و به سوی امام حسین تیراندازی کرد و قاتل ابوالفضل بود

اعدام

تیرباران تا مردن و به روایتی دست و پای او را به زمین میخ کردند و با ۹ نفر دیگر(که روز عاشورا اسب بر بدن امام حسین تاختند) اسب بر بدنشان تاختند تا به هلاکت رسیدند

 

۹-مرة بن منقذ عبدی

قاتل علی اکبر و جنایات دیگر

اعدام

یک دستش هنگام دستگیری به شدت مجروح شد، فلج شد و فرار کرد

 

۱۰- زید (یزید) بن رقاد جهنی

تک تیرانداز در کربلا، قاتل عبدالله فرزند مسلم بن عقیل و شرکت در قتل ابوالفضل عباس

اعدام

سنگسار و سپس تیرباران شد

 

۱۱-عمرو بن صبیح

از عوامل مهم کربلا و قاتل عبدالله فرزند مسلم بن عقیل

با ضربات نیز به هلاکت رسید و به روایتی جزو آن ۱۰ نفری بود که دست و پایشان را بر زمین میخ کردند و اسب بر آنان تاختند تا کشته شدند

 

۱۲- مالک به هشیم بدایی

کلاهخود امام حسین را به غارت برده بود

اعدام

قطع دست و پا به هلاکت رسید

 

۱۳-عبدالله بن اسید جُهنی

شرکت فعال در حادثه عاشورا

اعدام

گردن او را زدند

 

۱۴-حمل بن مالک محاربی

شرکت فعال در جنایات کربلا

اعدام

گردن او را زدند

 

۱۵- رقاد بن مالک بجلی

شرکت در جنگ روز عاشورا و غارت اموال امام حسین(علیه السلام)

اعدام

جلو بازار در ملأ عام گردن او را زدند

 

۱۶- عمرو بن خالد بجلی

شرکت فعال در جنگ روز عاشورا و غارت اموال امام حسین(علیه السلام)

اعدام

جلو بازار در ملأ عام گردن او را زدند

 

۱۷- عبدالرحمان بن بجلی

شرکت در جنگ روز عاشورا و غارت خیمه و لباس امام(علیه السلام)

اعدام

در ملأ عام گردن او را زدند

 

۱۸- عبدالله بن قیس خولانی

شرکت در جنگ روز عاشورا و غارت اموال امام حسین(علیه السلام)

اعدام

جلو بازار گردن او را زدند

 

۱۹- مالک بن بشیر بُدی

شرکت فعال در ماجرای کربلا

اعدام

دو دست و پایش را قطع کردند تا جان داد

 

۲۰- عثمان بن خالد جهنی

قاتل عبدالرحمان بن عقیل پسر عموی امام حسین و به غارت بردن لباسش

اعدام

دو دست و پایش را قطع کردند تا جان داد

 

۲۱- زیاد بن مالک

شرکت فعال در فاجعه کربلا و غارت لباس شخصی امام حسین(علیه السلام)

اعدام

جلو بازار در ملأعام گردن او را زدند

 

۲۲- عبدالرحمان بن ابی‌خشکاره

شرکت فعال در فاجعه کربلا و غارت لباس شخصی امام حسین(علیه السلام)

اعدام

در ملأعام گردن او را زدند

 

۲۳- اسحاق بن حوبه

جزو گروه ۱۰ نفره تاختن اسب بر بدن امام حسین(علیه السلام)

اعدام

دست و پای او را به زمین میخ کردند، اسب‌ها بر بدن او تاختند تا به هلاکت رسید

 

۲۴- اخنس بن مرشد

جزو گروه ۱۰ نفره تاختن اسب بر بدن امام حسین(علیه السلام)

اعدام

دست و پای او را به زمین میخ کردند، اسب‌ها بر بدن او تاختند تا به هلاکت رسید

 

۲۵- عبدالله بن صلخب قیسی

شرکت فعال در ماجرای عاشورا

اعدام

در ملأ عام گردن او را زدند

 

۲۶- عبدالرحمان بن صلخب

شرکت فعال در ماجرای عاشورا

اعدام

در ملأ عام گردن او را زدند

 

۲۷- عبدالله بن وهب همدانی

شرکت فعال در ماجرای عاشورا

اعدام

در ملأ عام گردن او را زدند

 

۲۸- عثمان بن خالد دهمانی

قاتل یکی از جوانان بنی‌هاشم در روز عاشورا

اعدام

جلو منزل کنار چاهی گردن او را زدند

 

۲۹- هبیاط و عبدالرحمان بن زرعه

از عوامل فاجعه کربلا

کشته شدن در درگیری

در منزل خود و در درگیری کشته شدند

 

۳۰- رجاء بن منقذ عبدی

اسب بر بدن امام حسین(علیه السلام) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفره

اعدام

دست و پای او را با زنجیر بستند یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند

 

۳۱- سالم بن خثیمه

اسب بر بدن امام حسین(علیه السلام) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفره

اعدام

دست و پای او را با زنجیر بستند یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند

 

۳۲-واحظ بن ناعم

اسب بر بدن امام حسین(علیه السلام) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفره

اعدام

دست و پای او را با زنجیر بستند یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند

 

۳۳-صالح بن وهب

اسب بر بدن امام حسین(علیه السلام) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفره

اعدام

دست و پای او را با زنجیر بستند یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند

 

۳۴-هانی بن ثبیت

اسب بر بدن امام حسین(علیه السلام) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفره

اعدام

دست و پای او را با زنجیر بستند یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند

 

۳۵-اسید بن مالک

اسب بر بدن امام حسین(علیه السلام) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفره

اعدام

دست و پای او را با زنجیر بستند یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند

 

 

جدول بالا فهرست کوتاهی از اسامی کسانی است که در تاریخ به نام آنان اشاره شده است و برخی مورخان نوشته‌اند تنها از مردم کوفه که در قتل امام حسین(علیه السلام) به نحوی شرکت داشتند، بیش از ۱۸ هزار نفر به انتقام خون شهدا اعدام شدند و این غیر از کشتار وسیعی است که ابراهیم اشتر از لشکر شام کرد که تلفات آنان را حدود ۷۰ هزار نفر نوشته‌اند. البته این اعداد بیش از آنکه واقعی به نظر آید، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

 

/ابنا