لعن کردن خیلی بد است؟

اصلاً همه چیز را از اول بررسی کنیم.
یا بهتر است بایک مثال شروع کنیم.
فرض کن از موقعیت اجتماعی خوبی برخورداری، خانه داری، ماشین داری، احترام و آبرو داری.
هم از دوستانت راضی هستی هم آنان از تو.
خلاصه همه چیز رو به راه است.
روزی یک همسایه قلدر در محله ی شما پیدا می‌شود. روز اول ماشینت را می‌دزدد. روز دوم شیشه‌های خانه ات را می‌شکند. روز بعد تو را در کوچه و خیابان می‌زند. همسر و فرزندت جرات نمی‌کنند از خانه بیرون بیایند... محکمه ای هم نیست تا به آن پناه ببری.
چندی بعد خانه ات را به زور از تو می‌گیرد و در یک کلام تمام آنچه از امکانات و آبرو و... داشتی از دستت می‌رود.
اگر بگویی برای تظلم خواهی به درگاه خداوند شکایت نمی‌کنی، حرفت را باور نمی‌کنم.
اگر بگویی لب به ناله و نفرین باز نمی‌کنی، سخنت را نمی‌پذیرم.
حالا تا صبح بگو لعن و نفرین کردن خیلی کار بدی است! و اگر کسی این کار را انجام بدهد متمدن نیست و باید مسخره اش کرد!!

***
إِنَّ الَّذینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهیناً(احزاب ۵۷) 
آنان که خدا و پیامبرش را بیازارند،لعنشان نمود خدای آنها را در دنیا و آخرت، و آماده نمودشان عذابی خار کننده 
 



فطرت