لطفاً به کسی کمک نکنید

بیانیه: کمک شما به دیگران موجبات شرک، نفاق، پلیدی و پلشتی خود و آن ها را فراهم می‌کند. هر کسی برای گذران امور زندگی خود باید به "فقط خدا" تکیه کند و اگر فکر می‌کند خدا نیاز‌های او را از طریق مخلوقاتش مرتفع می‌کند سخت در اشتباه بوده به زودی توسط برادر ریگی و یاران وی ادب خواهد شد.
البته با تبصره ای که برادران روشن ضمیر و روشن مدار و دگر فکر برای آبروی از میان رفته ی ما اندیشیده اند این قانون به شکل زیر تصحیح می‌گردد:

این بیانیه برای ملایکه ی الهی و ارواح صادر شده است، چرا که این بیانه فقط در مورد امور غیبی است و کمک کردن به دیگران در امور عادی و مادی مانعی ندارد.لذا آموختن علم از معلم و خرید نان از نانوا ایرادی ندارد اما هرگونه یاری رسانی مخلوقات غیب برای درخواست کننده و کمک کننده جرم محسوب می‌شود.

بر اساس بیانیه ی مذکور خواندن این آیه از قرآن ممنوع می‌باشد:

إِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلیَ الْمَلَیکَةِ أَنیّ‏ِ مَعَکُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِینَ ءَامَنُواْ (انفال ۱۲)
هنگامی که وحی می‏فرستاد پروردگار تو بسوی فرشتگان که من با شما هستم پس استوار دارید آنان را که ایمان آوردند

در این آیه عنوان شده است که ملایکه مؤمنان را پابرجا و استوار می‌کنند و این به این معناست که توفیق پایداری ایمان بوسیله ی ملایکه -که در عالم غیب هستند- به مؤمنین اعطا می‌شود بنابراین آیه سراسر شرک است!

بیشتر بدانیم:
یاری گران عالم غیب
لطفاً از کسی کمک نگیریدفطرت