لطفاً از کسی کمک نگیرید!

به من گفت:چطور به خودت جرات می‌دهی از مخلوقات غیبی کمک غیبی بگیری؟!
مگر نمی‌دانی باید هرچیزی را از"فقط خدا" خواست و لاغیر؟!

می خواستم بگویم: خوب خداوند در عالم غیب هم واسطه‌هایی قرار داده است.

به من گفت: این اعتقادات همه شرک است و مشرک محکوم به قتل.

می خواستم این آیه از قرآن را برایش تلاوت کنم، ترسیدم به قرآن هم جسارت کند.

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّه‏ (الرعد ۱۱)
برای او(انسان)، مأمورانی است که پی در پی، از پیش رو، و از پشت سرش او را از امر خدا [حوادث غیر حتمی‏] حفظ می‏کنند.

بیشتر بخوانیم:
واسطه‌های عالم غیب
لطفاً به کسی کمک نکنیدفطرت