قطع درخت حدیبیه

این درخت حدیبیه همان درختی بود که پیغمبر اکرم - صلّی اللّه علیه وآله - از اصحاب خود در زیر آن بیعت رضوان گرفت.

از نتایج آن بیعت این بود که خداوند فتح آشکاری را نصیب بنده و رسولش ‍ نمود و او را پیروز گردانید.

پس از این ماجرا، بعضی از مسلمانان که از آنجا می‌گذشتند، از باب تبرّک در زیر آن درخت، نماز می‌گزاردند و خدا را شکر می‌کردند که به واسطه آن بیعت پر برکت، ایشان را به آرزویشان نایل گردانید (مکه فتح شد و مسلمین توانستند مراسم حجّ را بپای دارند)

وقتی به عمر خبر رسید که مسلمانان در زیر آن درخت نماز می‌گزارند، دستور داد درخت را قطع کنند!

و گفت: از این به بعد هر کس را آوردند که در زیر آن درخت نماز گزارده ست، مانند مرتد او را با شمشیر به قتل می‌رسانم!!!

البته در همان روزی که بیعت رضوان انجام شد، با توجه به اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به انجام آن اصرار داشتند، عمر بسیار با دستور ایشان مخالفت کرد.

و با گستاخی فراوان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله توهین کرد تا حدی که گفت: هرگز به اندازه شکی که در روز حدیبیه در نبوت پیامبر اکرم ص کردم شک نکرده بودم! و این بغض و کینه او نسبت به بیعت رضوان و این درخت از همان روز نشأت می‌گیرد.

حالا اهل سنت بازهم مدعی پیروی از خلیفه خود هستند؟؟

______________________

پی نوشت:

(الدر المنثور ج ۶ / ۷۳، شرح النهج الحدیدی ج ۳ / ۱۲۲، سیرة عمر لابن الجوزی ص ۱۰۷، الطبقات الکبری لابن سعد، السیرة الحلبیة ج ۳ / ۲۹، فتح الباری ج ۷ / ۳۶۱ وقد صححه، ارشاد الساری ج ۶ / ۳۳۷، شرح المواهب للزرقانی ج ۲ / ۲۰۷،، عمدة القاری ج ۸ / ۲۸۴ وقال: اسناد صحیح.)