قضاوت با شما!


بارگاه و صحن صاحب صحیح ترین کتاب اهل سنّت و جماعت(محمد بن اسماعیل بخاری) در شهر خرتنک ازبکستان که مردم از هر جایی به زیارت آن می‌روند و از آن تبرک می‌جویند...

شما را با این تصاویر تنها می‌گذاریم تا ببینید آن وهابیان کجایند که از ساختن ضریح روی قبور حرف بزنند؟

و آیا بخاری شیعه است؟ و زائرانی که او را زیارت می‌کنند شیعه هستند؟!

 

 

زائران حرم بخاری!!!

 

صحن بخاری!

 

گنبد بخاری!

 

...

 

(قبر بخاری) بصورت برجسته...

پس به کدامین جرم زنان و کودکان بیگناه شیعه را به خاک و خون میکشند؟؟؟


 

 

به نقل از: سلام شیعه

 سایت سلام شیعه