اگر موارد ذیل محقق شده باشند می‌توان گفت امیرالمؤمنین علیه السلام از دستگاه خلافت رضایت داشته‌اند:


۱-گزارشهای معتبر تاریخی از سخنان مردم آن دوره رضایت ایشان را نقل کرده باشند.

۲- ایشان در برابر آنچه رخ داده کاملاً سکوت نموده باشند بگونه‌ای که بتوان این سکوت حضرت را نشانه رضایت ایشان از وضع موجود تعبیر کرد 

۳- ایشان در جهت تایید حاکمیت خلیفه عبارات روشن و واضحی داشته باشند.

۴- ایشان عملا در تقویت پایه‌های حاکمیت خلیفه شرکت کرده و رفتارهای آشکار و روشنی داشته باشند.
۵- برخورد حاکمیت با حضرت بگونه ای باشد که از آن روابط حسنه و رضایت استفاده شود .

اگر در بررسی تاریخ صدر اسلام مشاهده کنیم که هیچ یک از موارد فوق رخ نداده است بنابراین هیچ زمینه‌ای برای طرح موضوع رضایت امیرالومنین علیه السلام از خلفا باقی نمی‌ماند.

منبع: وبلاگ مختصر و مفید
با تصرفشیعه نیوز