در مورد جمع قرآن و اینکه در چه زمانی جمع آوری شده و چه کسی به این کار دستور داد در بین علما اختلاف بوده و چند نظر در مورد آن وجود دارد:

۱- در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم جمع آوری شده است.

۲- در زمان ابوبکر جمع آوری شده است.

۳- در زمان عمر بن خطاب جمع آوری شده است.

۴- شروع جمع آوری آن در زمان ابو بکر بوده و اتمام آن در زمان عمر بوده است.

۵- در زمان عثمان جمع آوری شده است.

عده ای از متاخرین علما که قول اول را قبول کرده اند:

نظر درست همان نظر اول است که بیشتر علما نیز همان نظر را قبول کرده اند ؛ از ایشان می‌توان علمای ذیل اشاره کرد:

۱- آیت الله خویی رحمه الله ؛ که در این زمینه و در رد سیر اقوال بسیار تلاش کرده اند و آن ها را مخالف با کتاب و سنت و عقل می‌دانند.
تفسیر البیان: ص ۱۶۲

۲- علامه رافعی ؛ که می‌گوید: 
وللنبی (صلی الله علیه وآله) صحابة کانوا یکتبون القرآن إذا انزل، إما بأمره أو من عند أنفسهم تاما وناقصا. وأما الذین جمعوا القرآن بتمامه بالاتفاق فهم خمسة.
إعجاز القرآن: ص ۳۶.

رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) صحابه ای داشتند که وقتی قرآن نازل می‌شد آن را می‌نوشتند و این کار را یا به دستور رسول خدا و یا از جانب خودشان و به صورت ناقص یا کامل انجام داده بودند ؛ اما کسانی که قرآن را به طور کامل جمع آوری کرده اند پنج نفرند.

و سپس ایشان را نام می‌برد.

۳- شیخ مناع قطان ؛ وی می‌گوید:

قد عرفنا أن القرآن کان مکتوبا من قبل، فی عهد النبی (صلی الله علیه وآله) ولکنه کان مفرقا فی الرقاع والأکتاف والعسیب، فأمر أبو بکر بجمعه فی مصحف واحد - إلی أن قال: - فکان أبو بکر أول من جمع القرآن بهذه الصفة فی مصحف.
مباحث فی علوم القرآن لمناع القطان: ص ۷۴.

دانستیم که قرآن در همان زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نوشته شده است ولی به صورت جدا جدا و در کاغذ ها و استخوان ها و پوست درخت خرما بود ؛ پس ابو بکر دستور داد که همه آنها را در یک کتاب بنویسند تا اینکه می‌گوید: ابو بکر اولین کسی است که این چنین قرآن را در یک کتاب جمع آوری کرده است.

کلام وی به خوبی نشان می‌دهد که قرآن‌های متعددی موجود بوده است ولی قرآن وی بر روی ورقه و به صورت کتاب‌های کنونی بوده است ؛ و این کلام مخالف کلام کسانی است که می‌گویند او قرآن را از عده ای از صحابه که قرآن را حفظ کرده بودند – با شهادت دادن دو شاهد – جمع آوری کرد.

۴- زرقانی عقیده دارد که جمع آوردن قرآن از اموری نیست که در زمان رسول خدا انجام نشده باشد و بعد از ایشان صحابه آن را از خود ابداع کرده باشند ؛ بلکه در این کار از همان قواعد و دستوراتی استفاده شده بود که رسول خدا در هنگام نزول قرآن و نیز در هنگام نوشتن آن آیات تا زمان رحلت ایشان، آن قواعد را بیان فرموده بودند ؛ سپس می‌گوید:

قال الإمام أبو عبد الله المحاسبی فی کتاب فهم السنن ما نصه: کتابة القرآن لیست بمحدثة، فإنه (صلی الله علیه وآله) کان یأمر بکتابته، ولکنه کان مفرقا فی الرقاع والأکتاف والعسب، فإنها أمر الصدیق بنسخها من مکان إلی مکان مجتمعا، وکان ذلک بمنزلة أوراق وجدت فی بیت رسول الله (صلی الله علیه وآله) فیها القرآن منتشرا، فجمعها جامع وربطها بخیط، حتی لا یضیع منه شی.
مناهل العرفان: ج ۱ ص ۲۴۲.

امام ابو عبد الله محاسبی در کتاب خود"فهم السنن"می گوید: نوشتن قران کار جدیدی نبود ؛ پس بدرستیکه خود حضرت دستور به نوشتن آن داده بودند ؛ ولی این نوشته ها جدا جدا و در کاغذ ها و استخوان ها و پوست درخت خرما بود ؛ و همین ها بود که ابو بکر دستور به رونویسی از آنها از یک جا به جای دیگر به صورت یکپارچه کرد ؛ و آن ها به صورت ورقه‌های جدا جدایی بود که در خانه رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) بود و قرآن در آن ها تقسیم شده بود ؛ اما ابو بکر آن ها را در یک جا گرد آورده و آن را با نخ به هم متصل ساخت تا اینکه چیزی از آن گم نشود.

این ها متن کلام عده ای از متاخرین بود که نظر اول را قبول کرده بودند.

عده ای از متقدمین علما که قول اول را قبول کرده اند:
اما متقدمین و علمای دوره‌های اولیه، از ایشان می‌توان به علمای ذیل اشاره نمود:

سید مرتضی 
۱. سید مرتضی علم الهدی ؛ طبق آنچه مرحوم طبرسی از ایشان نقل کرده است ؛ ایشان می‌فرماید:

إن العلم بصحة نقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار مما توفرت الدواعی علی نقله... إن القرآن کان علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله) مجموعا مؤلفا علی ما هو علیه الآن... أن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبی بن کعب وغیرهما ختموا القرآن علی النبی (صلی الله علیه وآله) عدة ختمات، وهو یدل بأدنی تأمل علی أنه کان مجموعا مرتبا غیر منشود ولا مبثوث.
تفسیر مجمع البیان: ج ۱ ص ۱۵ الفن الخامس.

به درستیکه علم به درست بودن قرآن، مانند علم به شهرها و حادثه‌های بزرگی است که غرض و نیت برای نقل آن زیاد است ؛...قرآن در زمان رسول خدا به صورت جمع آوری شده و تالیف شده مانند الان بوده است ؛... عده ای از صحابه مانند عبد الله بن مسعود و ابی بن کعب و غیر آن دو قرآن را به طور کامل در زمان رسول خدا چندین بار ختم کرده بوند ؛ و این مطلب با کوچکترین توجهی دلالت می‌کند که قرآن گرد آوری شده و به ترتیب بوده است و اینطور نبوده که بخواهند به دنبال جزء جزء آن بگردند و پراکنده نیز نبوده است.

سیوطی 
۲ . سیوطی از علمای بزرگ اهل سنت می‌نویسد:

الإجماع والنصوص علی أن ترتیب الآیات توقیفی لا شبهة فی ذلک. أما الإجماع فنقله غیر واحد منهم الزرکشی فی البرهان وأبو جعفر بن زبیر فی مناسباته وعبارته: ترتیب الآیات فی سورها واقع بتوقیفه (صلی الله علیه وآله) وأمره من غیر خلاف فی هذا بین المسلمین... وأما النصوص فمنها حدیث زید السابق: کنا عند النبی (صلی الله علیه وآله) نؤلف القرآن من الرقاع.
الإتقان: ج ۱ ص ۶۲.

اجماع و روایات وجود دارد که ترتیب آیات قرآن توقیفی است (تعیین آن باید ازسوی پیامبر اکرم باشد) واین قضیه قطعی است و شکی در آن نیست ؛ اما اجماع را عده ای زیادی از علماء مانند"زرکشی"در"البرهان"و"ابو جعفر بن زبیر"در"المناسبات"نقل کرده اند که عبارت وی چنین است:

ترتیب آیات و سوره ها طبق دستور حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) صورت گرفته است و در این امر هیچ خلافی در بین مسلمانان نیست ؛...

اما روایات از آن ها می‌توان به روایت زید اشاره کرد که می‌گوید: نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بودیم و قرآن را در کاغذ‌هایی جمع آوری می‌نمودیم.

این عبارت به خوبی نشان می‌دهد که جمع آوری و ترتیب آیات در سوره ها به دستور خود حضرت (صلی الله علیه وآله) بوده است ؛ همانطور که اجماع نیز بر این مطلب اقامه شده است.

۳- قاضی ابو بکر: 
۳. سیوطی در الاتقان کلام قاضی ابو بکر در الانتصار را نقل می‌کند که می‌گوید:

الذی نذهب إلیه أن جمع القرآن الذی أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ینسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هذا بین الدفتین. وأن ترتیبه ونظمه ثابت علی ما نظمه الله تعالی ورتبه علیه رسوله من آی السور.

الإتقان: ج ۱ ص ۶۳.

آن چیزی که ما آن را قبول داریم آن است که کسی قرآن را جمع آوری کرده است که خدا قرآن را بر نازل کرده است و ایشان دستور به نوشتن آن نموده اما با دست خود آن را ننوشتند و بعد از آنکه آنچه بین دو جلد است (متن قرآن) کامل شد، چیزی از آن از دست نرفت ؛ و نیز ترتیب و نظم آن بر همان نظمی است که خداوند آن را قرار داده است و رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آن را به صورت آیه‌های سوره ها مرتب نموده اند.

بغوی 
۵ . سیوطی کلام او را در کتاب شرح السنة نقل می‌کند که گفته است:

الصحابة رضی الله عنهم جمعوا بین الدفتین القرآن الذی أنزله الله علی رسوله من غیر أن یکونوا زادوا أو نقصوا، إنتهی.

الإتقان: ج ۱ ص ۶۳.

صحابه رضی الله عنهم قرآن را که خداوند بر رسولش نازل فرمود بین دوجلد جمع آوری نموده بدون آن که در آن زیاده و نقصانی صورت دهند.

و اگر بخواهیم تمام کسانی را که این نظر را قبول کرده اند ذکر بنماییم از مجال این مقال خارج است ؛ زیرا عده ایشان بسیار زیاد است.

مقصود از جمع قرآن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم چیست؟
آیا معنی این قول آن است که تمامی قرآن در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) به صورت یک کتاب در آمده بود؟

خیر ؛ زیرا مهم و آنچه سبب دفع بسیاری از شبهات از قرآن می‌شود آن است که حضرت دستور به جمع قرآن داده باشند ؛ حتی اگر این جمع آوری در ضمن کاغذ‌های پراکنده پاشد اما به صورتی که تحریف و یا نقصان و گم شدن در مورد آن ها احتمال نداشته باشد ؛ و بتواند مرجعی برای تمام نسخه‌هایی باشد که از روی آن نوشته خواهد شد. اما اگر چنین نگوییم معنای کلام ما آن خواهد شد که مردم در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) قرآنی به عنوان مرجع نداشته اند.

نتیجه عقیده به جمع آوری قرآن در زمان ابو بکر:
اگر بخواهیم کلام کسانی را که می‌گویند زید بن ثابت، قرآن را - از سینه‌های مردمان و در زمان ابو بکر و به امر او و به شهادت دو شاهد - جمع آوری کرده است بپذیریم باید فاتحه قرآن را بخوانیم ؛ زیرا معنی این کلام آن است که برخی آیات قرآن ِ موجود در دست ما از طریق خبر واحد (نقل یک نفر) به دست ما رسیده است ؛ با اینکه همه می‌دانند که باید قرآن از طریق خبر متواتر باید رسیده باشد یچ کس در این مطلب شک ندارد که قرآن به صورت متواتر به ما رسیده و ارتباط بین ما و رسول خدا به صورت متواتر صورت گرفته است ؛ و در این مطلب هیچ شکی نیست.

و نمی‌دانیم علت پافشاری عده ای بر این نظر چیست؟ که البته بعید نیست علت آن تعصب برای تراشیدن فضیلت‌هایی برای عده ای خاص باشد ؛ هرچند به ضرر اسلام و عقاید مسلمانان تمام شود.

دلیل ها بر جمع آوری قرآن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم:
۱- عقل:
عقل یکی از ادله ایست که دلالت دارد بر اینکه قرآن مجید در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) جمع آوری شده است و سایر اقوال صحیح نمی‌باشد ؛ آیا معقول است که رسول خدا که آنقدر در نگهداری و فهم دقیق آیات کوشا بودند به حدی که قبل از نزول برخی آیات خود را به سختی آماده دریافت آن می‌نمودند و لذا خداوند آیه ذیل را نازل فرمود:

(لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)

سوره قیامت آیات ۱۶ و ۱۷.

زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن (قرآن) حرکت مده ؛ چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست.

و کسی که می‌داند که قرآن به زودی محور فرهنگ اسلامی تا روز قیانت خواهد شد، چگونه می‌توان تصور کرد که او قرآن را به صورت پراکنده و تنها به صورت حفظ شده در سینه برخی از افراد، رها کند؟

۲- حدیث ثقلین:
مجموعه روایات معروف به"ثقلین"نزد تمامی مسلمانان معروف و مشهور است ؛ در این روایات رسول خدا فرمایند من نزد شما دو شیء با ارزش باقی گذاشتم ۱- کتاب خدا ۲- عترت من یعنی اهل بیتم.

از راویان این روایت می‌توان به علمای ذیل اشاره کرد

الترمذی در سنن : ج ۵ باب مناقب أهل بیت النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) 
أحمد در مسند: ج ۳ ص ۱۴ و ۱۷ و ۲۶ و ۵۹

حاکم در مستدرک: ج ۳ ص ۱۰۹ با چند سند و می‌گوید که این روایات طبق نظر بخاری و مسلم صحیح می‌باشند. ذهبی نیز در تلخیص خویش آن را نقل کرده و اشکالی به آن نگرفته است.

علامه مجلسی در بحار الأنوار: ج ۳ ص ۱۰۶ باب فضایل أهل البیت (علیهم السلام) با سند‌های بسیار

فاضل وشنوی سند‌های روایت ثقلین را در یک رساله مخصوص جمع آوری نموده است که دار التقریب بین المذاهب الاسلامیة قاهره آن را نشر داده است.

و طبق آنچه که از عرف عرب به دست می‌آید، کتاب به نوشته ای گفته می‌شود که خصوصیت معینی داشته باشد ؛ پس بر آنچه مردم در سینه‌های خود حفظ داشتند کتاب گفته نمی‌شود ؛ اما رسول خدا در روایت خویش به چیزی اشاره می‌کنند که می‌توان به آن گفت که این کتابی است که برای امتش باقی گذارده است ؛ همانطور که به اشعاری که مردم در سینه‌های خود حفظ می‌کنند نمی‌گویند که این کتاب شعر است ؛ بلکه می‌گویند این اشعار فلانی است و حتی کلمه دیوان هم به آن گفته نمی‌شود ؛ و لازمه این روایت، مکتوب بودن تمام قرآن در زمان ابلاغ این روایت بوده است.

برخی از محققین در این زمینه می‌فرمایند :

إن لفظ الکتاب لا یطلق حتی علی مکتوبات متفرقة فی اللخاف والعسب والأکتاف إلا علی نحو المجاز والعنایة، فإن لفظ الکتاب ظاهر فیما کان له وجود واحد.

تفسیر البیان آیت الله خویی: ص ۲۷۱.

به درستیکه لفظ کتاب حتی بر نوشته ها ی پراکنده در روی سنگ‌های نازک و پوست درخت خرما و استخوان گفته نمی‌شود ؛ مگر به صورت مجاز و با عنایت و توجه ؛ پس بدرستیکه لفظ کتاب ظهور در چیزی دارد که یک وجود داشته باشد (و الا به آن کُتُب گفته می‌شود)

۳- نوشتن قرآن به دست کاتبان وحی:
همین مطلب دلالت دارد بر اینکه قرآن در زمان زندگانی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بدون توجه به آن رها نشده و به آن توجه خاص مبذول می‌شده است ؛ و همین روش از رهبری معصوم مانند رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم انتظار می‌رود.

روایاتی که بر جمع قرآن در زمان رسول خدا دلالت می‌کنند:
بخاری روایت کرده است که:

حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا یَحْیَی، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضی الله عنه قَالَ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ صلی الله علیه وسلم أَرْبَعَةٌ، کُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ أُبَیٌّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَیْدٍ، وَزَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ. قُلْتُ لأَنَسِ مَنْ أَبُو زَیْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِی.

کتاب الفضایل‏باب فضایل الأنصار ح ۳۸۵۷ باب جمع القرآن ح ۵۰۵۴ صحیح البخاری: ج ۶ ص ۱۰۳، کتاب التفسیر، باب القراء من أصحاب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم). وذکره أیضا فی باب مناقب زید بن ثابت فی کتاب المناقب.

انس گفته است که: قرآن را در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم چهار نفر از اصحاب به طور کامل جمع کردند که همگی از انصار بودند: أبی و معاذ بن جبل و ابو زید و زید بن ثابت ؛ به انس گفتم ابو زید کیست؟ گفت یکی از عموهای من.

ابن حجر گفته است:

وأخرج النسایی بإسناد صحیح عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) قال: جمعت القرآن، فقرأت به کل لیلة، فبلغ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: أقرأه فی شهر. الحدیث، وأصله فی الصحیح.

فتح الباری: ج ۹ ص ۴۷. السنن الکبری للنسایی، ج ۵، ص ۲۴، مسند أحمد، ج ۲، ص ۱۶۳، صحیح ابن حبان، ج ۳، ص ۳۳.

نسایی با سند صحیح از عبد الله بن عمرو روایت کرده است که گفت: (تمام) قرآن را جمع کردم ؛ پس آن را هر شب می‌خواندم ؛ پس این خبر به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم رسید ؛ پس فرمودند: آن را در هر ماه بخوان... و اصل این روایت در صحیح (بخاری آمده است).

حاکم نیشابوری از زید بن ثابت روایت می‌کند که گفت:

کنا عند رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نؤلف القرآن من الرقاع،

نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بودیم و قرآن را از روی تکه پارچه ها جمع آوری می‌کردیم.

سپس گفته است:

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه.

این روایت طبق نظر بخاری ومسلم صحیح است ولی آن را (در کتاب‌های خویش) نیاورده اند.

المستدرک علی الصحیحین: ج ۲ ص ۶۱۱. مسند أحمد، ج ۵، ص ۱۸۵، صحیح الترمذی، ج ۵، ص ۳۹۰.

این دلیل واضحی است بر اینکه قرآن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم جمع آوری شده است.

سیوطی نیز روایات بسیاری را نقل می‌کند که بر این مطلب دلالت دارد که قرآن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم جمع آوری شده است. در صورت تمایل می‌توانید به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

الإتقان: ج ۱ ص ۶۲ و ۶۳.

۴- علمایی که نظر اول را قبول دارند:
در این زمینه علمای بسیاری از متقدمین و متاخرین نظر به صحت قول اول داشته اند که در ابتدا کلمات ایشان را ذکر نمودیم و در این قسمت تنها نام ایشان را ذکر می‌نماییم:

سید مرتضی علم الهدی

سیوطی

قاضی أبو بکر در انتصار

بغوی

آیت الله خویی

علّامه رافعی

مناع قطان

زرقانی

و...

روایاتی که با جمع قرآن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله معارضه دارند:

وقتی که با روایات صحیح و عقل ثابت شد که قرآن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم جمع آوری شده است ؛

پس باید روایاتی را که با این مطلب معارضه دارند، با این روایت جمع نمود ؛ این روایات چند دسته اند:

۱ – روایاتی که دلالت دارند زید قرآن را در زمان ابوبکر جمع آوری نموده است.

۲ - روایاتی که دلالت دارند که قرآن در زمان عمر جمع آوری شده است.

۳ – روایاتی که دلالت دارند قرآن در زمان عثمان جمع آوری شده است.

۴ – روایاتی که دلالت دارند امیر مومنان علی علیه السلام بلافاصله بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم قرآن را جمع آوری نموده اند.

در کتاب سلیم بن قیس از سلمان (رضی الله عنه) روایت شده است که:

أن علیا (علیه السلام) بعد وفاة النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لزم بیته وأقبل علی القرآن یؤلفه ویجمعه، فلم یخرج من بیته حتی جمعه، وکان فی الصحف والشظاظ والأسیار والرقاع - إلی أن قال: - فجمعه فی ثوب واحد وختمه.

کتاب سلیم بن قیس: ص ۶۵.

علی علیه السلام بعد از وفات رسول خدا خانه نشین شده به قرآن رو آورد و آن را جمع آوری نمود ؛ پس از خانه بیرون نیامد تا آنکه آن را جمع کرد ؛ و قرآن در کاغذ ها و چوب ها و پوست و پارچه بود ؛ پس همه را در یک پارچه جمع آوری کرده و بر آن مهر زد.

ما در این چهار گونه روایت دلیلی بر خلاف نظر اول نداریم و یک یک به توضیح آن ها می‌پردازیم:

مقصود از جمع قرآن در زمان أبو بکر
در ابتدا باید گفت که روایات جمع آوری قرآن در زمان ابو بکر با روایات دیگری تعارض دارند:

تعارض داشتن روایات جمع قرآن در زمان ابو بکر با یکدیگر:
بخاری در یک جا روایت می‌کند که عمر به نزد ابو بکر رفته و به وی گفت:

إنی أری أن تأمر بجمع القرآن، فقال له أبو بکر: کیف تفعل شییا لم یفعله رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) - إلی أن قال: - قال أبو بکر لزید: «إنک رجل شاب لا نتهمک... قال زید: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال».

صحیح البخاری: ج ۶ ص ۹۸ و ۱۰۲.کتاب الاحکام باب یستحب للکاتب ان یکون امینا عاقلا

چنین به نظر من می‌رسد که دستور دهی تا قرآن را جمع آوری کنند ؛ پس ابو بکر به او گفت: چگونه کاری را انجام دهیم که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آن را انجام نداده است؟... پس ابو بکر به زید گفت: تو مرد جوانی هستی که کسی تو را متهم به بدی نمی‌داند ؛... زید گفت: پس به دنبال تمام قرآن رفته آن را از پوست خرما و سنگ ها نازک و سینه‌های مردمان جمع آوری نمودم.

و گاهی از انس مخالف این روایت را نقل می‌کند:

«مات النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ولم یجمع القرآن غیر أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزید بن ثابت، وأبو زید، ونحن ورثناه».

صحیح البخاری: ج ۶ ص ۹۸ و ۱۰۲. کتاب فضایل القرآن:باب القراء من أصحاب النبی صلی الله علیه وآله وسلم

رسول خدا از دنیا رفت در حالیکه هیچ کس از صحابه غیر از چهار نفر تمام قرآن را جمع آوری نکرده بودند: ابو درداء معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابو زید که ما از وی آن را ارث برده ایم.

چگونه می‌توان بین این دو روایت جمع کرد؟

ما همان نظر سابق خود را حفظ نموده و می‌گوییم که وی قرآن را از اوراق باقی مانده به صورت کامل در زمان رسول خدا جمع آوری نموده است اما آیا زید و همراهان او قرآن را از اوراقی که در زمان رسول خدا در خانه ایشان جمع آوری شده بود، بر روی مصحف دیگری منتقل کرده اند؟ همانطور که"حارث محاسبی"در"فهم السنن"می گوید:

إنما أمر الصدیق بنسخها من مکان إلی مکان مجتمعا وکان ذلک بمنزلة أوراق وجدت فی بیت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فیها القرآن فجمعها جامع.

سیوطی این مطلب را از وی در الإتقان: ج ۱ ص ۶۰ نقل نموده است.

ابو بکر دستور داد که قرآن را از جایی به جای دیگر رونویسی نمایند - زیرا آنها به صورت ورقه‌های پراکنده در خانه رسول خدا بود – پس شخصی تمام آن را در یک جا گرد آورد.

و یا از خانه‌های صحابه؟

زیرا عده ای می‌گویند که وی مصحف ابو بکر را از ورقه‌هایی که در دست صحابه ای بود که قرآن را جمع آوری کرده بودند گرفت ؛ زیرا از قرآن چند نسخه موجود بود ؛ نویسندگان وحی نسخه ای از آنچه را که نوشته بودند به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می‌دادند و حضرت آن را در خانه خویش (و ظاهرا به دست امیر مومنان) نگاه می‌داشته و خود کاتبان نیز نسخه ای شبیه آن را برای خویش نگاه می‌داشتند.

رجوع شود ب تاریخ قرآن دکتور رامیار: ص ۷۱

ما این در مقابل این دو احتمال هستیم و فرصت برای بحث در مورد این دو اندک است ؛ لذا تنها روایتی را می‌آوریم که موید همین احتمال دوم است.

طلحه به امیر مومنان گفته است:

ما أراک یا أبا الحسن أجبتنی عما سألتک عنه من القرآن، ألا تظهره للناس؟ قال: یا طلحة عمدا کففت عن جوابک فأخبرنی عما کتب عمر وعثمان أقرآن کله أم فیه ما لیس بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن کله، قال: إن أخذتم بما فیه نجوتم من النار ودخلتم الجنة... الخ.

کتاب سلیم بن قیس: ص ۱۰۰.

ای ابا الحسن، پاسخ من را ندادی که آیا قرآن (ـی را که جمع آوری کرده ای) را به مردم نشان نمی‌دهی؟ حضرت فرمودند: ای طلحه، من از روی عمد پاسخ تو را ندادم ؛ به من خبر بده که آیا آنچه که عمر و عثمان نوشته اند تمام آن قرآن است یا در آن چیزی است که از قرآن نباشد؟ طلحه گفت: نه، تمامش قرآن است ؛ حضرت فرمودند: اگر به آنچه در آن است عمل نمودید از آتش نجات یافته و به بهشت وارد می‌شوید.

زیرا قطعا قرآن رسول خدا به دست ورثه ایشان یعنی اهل بیت ایشان می‌افتاد و حتی همسران رسول خدا نیز به آن دسترسی نداشته اند ؛ واگر چنین نبود ابو بکر دستور رو نویسی از روی همان را می‌داد ؛ و نیاز به جمع آوری آن از نقاط مختلف نبود ؛ و نسخه که امیر مومنان تهیه کرده اند نیز از روی همان نسخه رسول خدا بوده است ؛ لذا طلحه چنین رغبتی به دیدن آن داشته است ؛ بنا بر این چنین می‌توان گفت که مقصود از روایاتی که دلالت می‌کنند قرآن در زمان ابوبکر جمع آوری شده است آن است که وی زید را مامور کرد که قرآن را از روی نسخه‌های نوشته شده در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم که در دست دیگر کاتبان وحی مانند أبی بن کعب و ابو الدرداء و زید بن ثابت و... بوده، رونویسی کرده و همه را به صورت یک مجموعه در آورد ؛ ابو شامه – طبق آنچه سیوطی در الاتقان از وی نقل کرده است - به همین مطلب اشاره کرده و می‌گوید:

وکان غرضهم أن لا یکتب إلا من عین ما کتب بین یدی النبی(صلی الله علیه و آله و سلم)لا من مجرد الحفظ.

الإتقان: ج ۱ ص ۶۰.

مقصود ایشان آن بود که تنها آنچه را در مقابل دیدگان و توجه رسول خدا نوشته شده است بنویسند و نه آنچه آن را حفظ کرده بودند.

مقصود از جمع قرآن در زمان عمر:
اما اینکه می‌گویند: اولین کسی که قرآن را در یک مصحف جمع آوری کرد عمر بود:

منتخب کنز العمال هامش مسند أحمد: ج ۲ ص ۴۵

این نظر بسیار ضعیف تر از نظر دوم است ؛ و کسی از بزرگان اهل سنت آن را قبول ننموده است و شاید مقصود از آن همان کلام سابق عمر باشد که از صحیح بخاری نقل شد که وی به ابو بکر گفت تا قرآن را به صورت یک مصحف جمع آوری نماید. نه اینکه خود وی و یا در زمان خلافت وی چنین شده باشد.

مقصود از جمع قرآن در زمان عثمان‏:
اعتقاد به جمع آوری قرآن در زمان عثمان نیز با آنچه از بیشتر روایات به دست می‌آید منافات دارد ؛ زیرا آنچه در این روایات موجود است، آن است که عثمان تنها مردم را بر یک قرایت (یک طریق خواندن قرآن) جمع نمود ودلالتی بر جمع آوری خود قرآن ندارد.

عن ابن أبی داود عن سوید بن غفلة قال: قال علی: لا تقولوا فی عثمان إلا خیرا، فوالله ما فعل الذی فعل فی المصاحف إلا عن ملأ منا، قال: ما تقولون فی هذه القراءة؟ فقد بلغنی أن بعضهم یقول: إن قراءتی خیر من قراءتک، وهذا یکاد یکون کفرا، قلنا: فما تری؟ قال: أری أن یجمع الناس علی مصحف واحد، فلا تکون فرقة ولا اختلاف، قلنا: فنعم ما رأیت.

الإتقان: ج ۱ ص ۶۱.

علی گفته است: در مورد عثمان جز به نیکی نگویید ؛ قسم به خدا که کاری که در مورد قرآن ها انجام داد با اطلاع ما بوده است ؛ و سپس گفت: در مورد این قرایت چه می‌گویید؟ به درستیکه به من خبر رسیده است که بعضی از شما به دیگری می‌گوید: قرایت من بهتر از قرایت تو است ؛ و این شبیه کفر می‌باشد. گفتند: پس نظر شما چیست؟ پاسخ داد:نظر من است که مردم را بر قرایت از روی یک قرآن وادار کنند تا جدایی و اختلافی نباشد . ما گفتیم: پس چه خوب نظری داشتی.

و موید این مطلب روایتی است که از حارث محاسبی نقل شده است که گفت:

المشهور عن الناس أن جامع القرآن عثمان، ولیس کذلک إنما حمل عثمان الناس علی القراءة بوجه واحد علی اختیار بینه وبین من شهد من المهاجرین والأنصار لما خشی الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام فی حروف القراءات.

این روایت را سیوطی از او در الإتقان نقل می‌کند: ج ۱ ص ۶۱.

مشهور آن است که جمع کننده قرآن عثمان بوده است ؛ و این چنین نیست ؛ و بدرستیکهاو مردم را به قرایت به یک صورت وادار ساخت ؛ و این تصمیم را او با حاضرین از مهاجر و انصار انجام داد ؛ زیرا از درگیری - در هنگام اختلاف قرایت اهل عراق و شام در طریقه خواندن - نگران بودند.

عن أَنَسَ بْنَ مَالِکٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ قَدِمَ عَلَی عُثْمَانَ وَکَانَ یُغَازِی أَهْلَ الشَّأْمِ فِی فَتْحِ إِرْمِینِیَةَ وَأَذْرَبِیجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْزَعَ حُذَیْفَةَ اخْتِلاَفُهُمْ فِی الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَیْفَةُ لِعُثْمَانَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَدْرِکْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ یَخْتَلِفُوا فِی الْکِتَابِ اخْتِلاَفَ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَی فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَی حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِی إِلَیْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِی الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَیْکِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَی عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَیْرِ وَسَعِیدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِی الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِیِّینَ الثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاکْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَیْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّی إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِی الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَی حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَی کُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِی کُلِّ صَحِیفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ یُحْرَقَ.

صحیح البخاری: ج ۶ ص.رقم ۵۰۳۸ و رقم ۳۵۴۶ کتاب فضایل القرآن باب جمع القرآن

حذیفة بن یمان به نزد عثمان آمده – در حالیکه بر ضد اهل شام در فتح ارمنستان و آذربایجان به همراه اهل عراق - می‌جنگید. پس حذیفه از اختلاف ایشان در مورد قرایت نگران بود ؛ پس حذیفه به عثمان گفت: ای امیر مومنان ؛ این امت را دریاب قبل از آنکه در مورد کتاب (خدا) مانند اختلاف یهود و نصاری اختلاف کنند ؛ پس عثمان به نزد حفصه فرستاده تا قرآن را به نزد ما بفرست تا از روی آن در قرآن‌های دیگر نسخه برداریم ؛ سپس آن را به تو باز می‌گردانیم ؛ پس حفصه قرآن خویش را به نزد عثمان فرستاده پس به زید بن ثابت و عبد الله بن زبیر و سعید بن عاص و عبد الرحمن بن حارث بن هشام دستور داد تا از روی آن رو نویسی کردند ؛ و عثمان به این گروه سه نفره قریش گفت: اگر شما و زید بن ثابت در چیزی اختلاف کردید آن را به لهجه قریش بنویسید ؛ زیرا قرآن با لهجه ایشان نازل شده است ؛ تا اینکه وقتی قرآن ها را از روی آن رو نویسی کردند آن را به نزد حفصه فرستاده و هرکدام از قرآن ها را به منطقه ای فرستاد و دستور داد تا سایر قرآن ها را بسوزانند.

عسقلانی در شرح این روایت می‌گوید:

وفی روایة عمارة بن خزیة: أن حذیفة قدم من غزوة فلم یدخل بیته حتی أتی عثمان، فقال: یا أمیر المؤمنین أدرک الناس، قال: وما ذاک؟ قال: غزوت فرج أرمینیة فإذا أهل الشام یقرأون بقراءة أبی ابن کعب فیأتون بما لم یسمع أهل العراق، وإذا أهل العراق یقرأون بقراءة عبد الله ابن مسعود فیأتون بما لم یسمع أهل الشام، فیکفر بعضهم بعضا.

فتح الباری: ج ۹ ص ۱۴ و ۱۵.

در روایت عمارة بن خزیة آمده است: حذیفه از جنگی باز گشت پس به خانه خود نرفته و به نزد عثمان رفت ؛ پس گفت: ای امیر مومنان مردم را دریاب ؛ گفت: چه شده است؟ پاسخ داد داخل ارمنستان جنگ می‌کردیم ؛ پس عده ای از اهل شام به قرایت أبی بن کعب می‌خواندند، پس به روشی قرایت می‌کردند که اهل عراق نشنیده بودند ؛ و اهل عراق با قرایت عبد الله بن مسعود می‌خوانند پس به روشی قرایت می‌کنند که اهل شام نشنیده اند، پس (به همین سبب) عده ای از ایشان سایرین را تکفیر می‌کنند.

از این روایات چنین به دست می‌آید که عثمان تنها مردم را به یک طریق خواندن وادار کرد ؛ پس الفاظ هم معنایی را که ابن مسعود و عده ای دیگر طبق نظر خویش به جای الفاظ قرآن نقل می‌کردند از بین برده و چیزی از آن ها باقی نماند ؛ و ظاهرا این نظریه (جایگزینی الفاظ قرآن با الفاظ هم معنی) خطرناک ترین چیزی بود که قرآن را تهدید می‌کرد ؛ زیرا نص کلمات قرآن را با نظریات شخصی افراد در مورد معنی کلمات تغییر می‌داد. در این زمینه به کتاب ذیل مراجعه فرمایید:

مباحث فی علوم القرآن لصبحی الصالح: ص ۱۰۷.

مقصود از جمع آوری قرآن توسط امیر مومنان علی علیه السلام:
مقصود از اینکه می‌گویند امیر مومنان علی علیه السلام قرآن راجمع آوری نموده است آن است که:

أنه کتبه عما کان عند النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، وأضاف إلیه التنزیل والتأویل، کما فی الروایة: ما کان فی بیت النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فأخذه علی (علیه السلام) بأمر الرسول حیث قال له : یا علی هذا کتاب الله خذه إلیک، فجمعه علی (علیه السلام) فی ثوب ومضی إلی منزله، فلما قبض النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) جلس علی فألفه کما أنزل الله، وکان به عالما.

التمهید فی علوم القرآن: ج ۱ ص ۲۹۱ این روایت را از ابن شهرآشوب نقل می‌نماید.

او آن را از روی آن چه در نزد رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) بود نوشته و شان نزول و معنای آیات را نیز در آن آورده است ؛ همانطور که در روایت آمده است که: آنچه در خانه رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) بود، امیر مومنان به دستور ایشان جمع آوری نموده، زیرا ایشان به حضرت فرمودند: ای علی کتاب خدا را بگیر ؛ پس علی آن را در لباس خویش گرفته و به منزل خود رفت ؛ وقتی که رسول خدا از دنیا رفتند حضرت نشسته و آن را طبق نزول رونویسی نمود و او بدین مطالب آگاهی داشت.

یعنی او در واقع اولین تفسیر کتاب خدا را نگاشت و علاوه بر متن قرآن (طبق ترتیب نزول) هرچه در مورد این آیات بود در آن آورد ؛ زیرا ایشان از سایرین به این مطلب آگاه تر بودند.

همانطور که از کلبی نقل شده است که گفت:

لما توفی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قعد علی بن أبی طالب فی بیته فجمعه علی ترتیب نزوله، ولو وجد مصحفه لکان فیه علم کبیر.

التمهید فی علوم القرآن: ج ۱ ص ۲۹۰ این مطلب را در التسهیل لعلوم التنزیل از وی نقل نموده است .

وقتی رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) از دنیا رفتند، علی بن ابی طالب (علیه السلام) در خانه خود نوشته و قرآن را طبق ترتیب نزول گرد آوری نمود ؛ و اگر این کتاب یافت شود در آن علم فراوانی خواهد بود.

و از محمد بن سیرین نقل شده است که گفت:

ولو أصیب ذلک الکتاب لکان فیه العلم.

تاریخ الخلفاء للسیوطی: ص ۱۸۵.

اگر به این کتاب دست یابیم در آن علم را خواهیم یافت.

و خلاصه کلام آنکه:

منافاتی بین قول به اینکه قرآن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم جمع آوری شده است بااینکه امیر مومنان و باب علم ایشان آن را گرد اوری کرده است و در آن مهمترین نکات و ظرایف تفسیری را آورده است نمی‌باشد.

البته علت اینکه حضرت قرآن را طبق ترتیب نزول در کتاب خویش آوردند آن است که بدین ترتیب ناسخ و منسوخ و مطلق ومقید آن به خوبی مشخص می‌گردید.

نتیجه و پایان بحث:

وجه جمع بین تمامی روایات آن است که بگوییم:

قرآنی که در دست ماست در همان زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و به دست صحابه در مقابل دیدگان ایشان بر روی کاغذ ها گردآوری شده است و بدین گونه نبوده است که عده ای بعد از رحلت رسول گرامی اسلام آن را از سینه‌های مهاجر و انصار جمع آوری بنمایند ؛ و بعد از رحلت رسول خدا چون قرآن ایشان در دست امیر مومنان بود و لذا ابو بکر نمی‌توانست آن را به چنگ آورد،

لذا دستور داد تا قرآن را از روی مصحف‌های سایر نویسندگان وحی (که در زمان رسول خدا آن ها را جمع آوری نموده و به رسول خدا نشان داده بودند) رونویسی کرده به صورت یک کتاب در آورند ؛ زیرا تا آن موقع، قرآن با وجود کامل بودن به صورت ورقه‌های جدا جدا بود و همه ورقه ها را در یک پارچه جمع آوری می‌نمودند ؛ اما وی دستور داد تا آن را به صورت یک کتاب در آوردند ؛

و نیز در مورد جمع قرآن در زمان عثمان باید گفت که مقصود آن است که وی دستور داد تا تمامی مردم قرآن را به یک ترتیب و یک لهجه بخوانند.

 

//مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)