قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-7

هفتمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه 107 سوره صافات است که در خصوص قربانی نشدن حضرت اسماعیل علیه السلام در قبال قربانی بزرگتر و با ارزش تری است که می فرماید:

«و فدیناه بذبح عظیم»


و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم.

از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمود: منظور از ذبح عظیم در آیه فوق امام حسین علیه السلام است.

عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج 1، ص 209