قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۶


ششمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ای است که بیانگر انتقام از خون به ناحق ریخته شده او در روز رستاخیز است که می‌فرماید:

 

« و اذا المووده سیلت … بای ذنب قتلت »

 

« آنگاه که از دختر زنده به گور سیوال می‌شود که به کدامین گناه گشته شد؟ »

 

از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: این آیه در مورد امام حسین علیه السلام نازل شده است.

الخصایص الحسینیه، ص ۱۸۴ قطعه از بهشت ج ۲ ص ۱۸۴