قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۵

پنجمین آیه در سوگ امام حسین علیه السلام آیه شریفه ای است که اشاره خونخواهی او به هنگام رجعت دارد و می‌فرماید: 
 

« … و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل » 
 

« هر کس که به ستم کشته شود به خونخواه او، برای خونخواهی قدرتی داریم ». سوره اسرا، آیه ۳۳

 

امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر آغاز آیه شریفه فرمودند: این اشاره به حسین علیه السلام است که مظلومانه به شهادت رسید. 
 

آنگاه در مورد این جمله از آیه: « فقد جعلنا لولیه سلطانا » فرمود: این اشاره به دوازدهمین امام نور علیه السلام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که خونخواهی خون پاک او را خواهد کرد


و در مورد این جمله از آیه که می‌فرماید: « فلا یسرف فی القتل » فرمود: « قاتل او در کشتن، زیاده روی نکند که حسین (علیه السلام) پیروزمند است ».

الخصایص الحسینیه، ص ۴۲۱ قطعه از ا بهشت ج ۲ ص ۱۸۱