قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۴

چهارمین آیه در اشاره به سوگ حسین (علیه السلام) آیه شریفه ای است که به هنگام شهادتش بدان ندا داده شده که:

 

«یا ایتها النفس المطمینه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه »

 

« هان ای روح با آرامش و ایمان! پیش پروردگارت خشنود و پسندیده باز گردد و به چرگه پرستندگانم درآی و به بهشتم وارد شود. » سوره فجر، آیات ۲۷ و ۲۸

 

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: صاحب روح بزرگ و آرام و خشنود حسین (علیه السلام) است و این آیه شریفه اشاره به روح بزرگ اوست.

خصایص الحسینیه، ص ۴۲۰