قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۱۶

شانزدهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۲۲۷ سوره مبارکه شعراء است که می فرماید:

 

«و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون»


و آنانکه ظلم و ستم کردند، به زودی خواهند دانست که به چه کیفر و دوزخ انتقامی بازگشت می کنند.

 

در مقاتل معتبری آمده است هنگامی که سر امام حسین (علیه السلام) را جدا نمودند و بر نیزه زدند، آیه فوق را تلاوت می نمود.

تفسیر برهان، ج ۳، ص ۱۹۴، حدیث ۵