قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-15

پانزدهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه 54 سوره مبارکه هود است که می فرماید:

«قال انی اشهد الله و اشهدواانی بریء مما تشرکون»


گفت: من خدا را گواه می گیرم، و شاهد باشید که من از آنچه جز او شریک وی می گیرید بیزارم.

در مقاتل معتبر آمده است که، سید الشهدا امام حسین علیه السلام روز عاشورا میان میدان ایستاد و آیه فوق را قرایت نمود.

خصایص الحسینیه، ص 357