قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۱۱

یاز دهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۹ سوره کهف است که می‌فرماید:

 

«ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا»


یا گمان کردی، اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟

 

منهال می‌گوید: به خدا در دمشق بودم که دیدم، سر بریده امام حسین علیه السلام بالای نیزه آیه فوق را تلاوت نمود

 

و فرمود: شگفت تر از مثل اصحاب کهف، حکایت کشته شدن و حمل (و بر نیزه شدن) سر من است.

 

تأویل الایات