پرسش: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید محمد رسولی بیش نیست. چگونه شیعه عقیده دارد پیامبر اکرم بر عالم تکوین ولایت دارد؟

تو ضیح:خداوند در آیه ی ۱۴۴ سوره ی آل عمران می‌فرماید: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. یعنی: محمد هیچ عنوانی جز رسالت ندارد و مانند رسولان گذشته مثل حضرت موسی که همه جا حاضر و ناظر نبود و ولایت تکوینی نداشت می‌باشد. و فقط مامور شرع است.

پاسخ۱- در قرآن آیاتی وجود دارد که عناوین دیگری غیر از رسالت برای آن حضرت مطرح می‌کند ؛ پس این آیه در این مقام نیست که بگوید « محمد هیچ عنوانی جز رسالت ندارد »

۱-۱-سوره ی احزاب آیه ی۴۰: و لکن رسول الله و خاتم النبیین.در این آیه هم عنوان رسالت و هم عنوان خاتم النبیین به رسول خدا اطلاق شده است. 
۲-۱-سوره ی اسرا آیه ی۱: اسری بعبده.در این آیه پیامبر عنوان بنده ی خدا دارد.(و مسلمین نیز در تشهد نماز می‌گویند: و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.).
۳-۱-سوره ی احزاب آیه ی۴۶: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا.همچنین سوره ی نساء آیه ی ۴۱: … وجینا بک علی هؤلاء شهیدا.که در این آیات عناوین شاهد و شهید و مبشر و نذیر و سراج منیر به پییامبر اکرم داده شده است.
۴-۱- سوره ی انبیاءآیه ی ۱۰۷: وماارسلناک الا رحمه للعالمین.در این آیه آن حضرت عنوان رحمت برای عالمیان و جهانیان دارد.
۵-۱- سوره ی فرقان آیه ی۱: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. در آیه ی مذکور آن حضرت عنوان نذیر برای عالمیان دارد.
۶-۱- در آیات کریمه دیگر عنوان ذکر, برهان, نعمت, نور و مشکاه نیز برای ایشان مطرح گردیده است. کتاب مناقب تعداد این عناوین را به چهار صد عدد رسانده است.
۷-۱- عنوان «شفیع المذنبین» عنوان دیگری است که طبق آیات و روایات متواتره برای پیامبر اکرم مطرح شده و گویای مقام شفاعت است.

پاسخ ۲- آیه در این مقام نیست که بگوید محمد هیچ عنوانی جز رسالت ندارد. بلکه می‌گوید: محمد مانند رسولان پیش از دنیا می‌رود اگر به ذیل آیه توجه و به تفاسیر مراجعه شود مشخص می‌گردد که این آیه در جنگ احد نازل شده است. هنگامی که شیطان ندا کرد محمد کشته شده, جمعی از مسلمین گفتند: اگر محمد نبی و رسول بود نمی‌مرد و کشته نمی‌شد. برخی دیگر از مؤمنین گفتند: شما از دین خود دفاع کنید و قتال نمایید تا به او ملحق شوید. عده ی دیگری گفتند: حال که محمد کشته شده به دین اولی خود برگردیم وکسی را بفرستیم نزد ابوسفیان که برای ما از او امان بگیرد و از این قبیل کلمات بر زبان مسلمین جاری شد. بعد چون چشم آنان به پیغمبر افتاد عذر خواهی کردند و این آیه نازل شد که: محمد مانند رسولان پیش از دنیا می‌رود. اگر بمیرد و یا کشته شود, شما می‌خواهید به وضعیت زمان جاهلیت خود برگردید؟ او چه کشته شود و چه بمیرد شما باید از دین خود دفاع کنید. 

پاسخ ۳- پیامبراکرم از نظر اصل رسالت مانند پیامبران گذشته هستند اما از نظر مقامات و کمالات بالا تر از آنان می‌باشند. تشبیه رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و آله به رسالت حضرت موسی بن عمران از جهت اصل رسالت صحیح است اما واضح است که حضرت موسی در درجه ی حضرت رسول صلی الله علیه و آله نبودند و علوم و کمالات حضرت موسی نسبت به علوم و کمالات حضرت رسول صلی الله علیه و آله مانند قطره ای نسبت به دریا می‌باشد.سایت فطرت