پرسش: خداوند در قرآن کریم می فرماید محمد رسولی بیش نیست. چگونه شیعه عقیده دارد پیامبر اکرم بر عالم تکوین ولایت دارد؟

تو ضیح:خداوند در آیه ی 144 سوره ی آل عمران می فرماید: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. یعنی: محمد هیچ عنوانی جز رسالت ندارد و مانند رسولان گذشته مثل حضرت موسی که همه جا حاضر و ناظر نبود و ولایت تکوینی نداشت می باشد. و فقط مامور شرع است.

پاسخ1- در قرآن آیاتی وجود دارد که عناوین دیگری غیر از رسالت برای آن حضرت مطرح می کند ؛ پس این آیه در این مقام نیست که بگوید « محمد هیچ عنوانی جز رسالت ندارد »

1-1-سوره ی احزاب آیه ی40: و لکن رسول الله و خاتم النبیین.در این آیه هم عنوان رسالت و هم عنوان خاتم النبیین به رسول خدا اطلاق شده است.
2-1-سوره ی اسرا آیه ی1: اسری بعبده.در این آیه پیامبر عنوان بنده ی خدا دارد.(و مسلمین نیز در تشهد نماز می گویند: و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.).
3-1-سوره ی احزاب آیه ی46: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا.همچنین سوره ی نساء آیه ی 41: … وجینا بک علی هؤلاء شهیدا.که در این آیات عناوین شاهد و شهید و مبشر و نذیر و سراج منیر به پییامبر اکرم داده شده است.
4-1- سوره ی انبیاءآیه ی 107: وماارسلناک الا رحمه للعالمین.در این آیه آن حضرت عنوان رحمت برای عالمیان و جهانیان دارد.
5-1- سوره ی فرقان آیه ی1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. در آیه ی مذکور آن حضرت عنوان نذیر برای عالمیان دارد.
6-1- در آیات کریمه دیگر عنوان ذکر, برهان, نعمت, نور و مشکاه نیز برای ایشان مطرح گردیده است. کتاب مناقب تعداد این عناوین را به چهار صد عدد رسانده است.
7-1- عنوان «شفیع المذنبین» عنوان دیگری است که طبق آیات و روایات متواتره برای پیامبر اکرم مطرح شده و گویای مقام شفاعت است.

پاسخ 2- آیه در این مقام نیست که بگوید محمد هیچ عنوانی جز رسالت ندارد. بلکه می گوید: محمد مانند رسولان پیش از دنیا می رود اگر به ذیل آیه توجه و به تفاسیر مراجعه شود مشخص می گردد که این آیه در جنگ احد نازل شده است. هنگامی که شیطان ندا کرد محمد کشته شده, جمعی از مسلمین گفتند: اگر محمد نبی و رسول بود نمی مرد و کشته نمی شد. برخی دیگر از مؤمنین گفتند: شما از دین خود دفاع کنید و قتال نمایید تا به او ملحق شوید. عده ی دیگری گفتند: حال که محمد کشته شده به دین اولی خود برگردیم وکسی را بفرستیم نزد ابوسفیان که برای ما از او امان بگیرد و از این قبیل کلمات بر زبان مسلمین جاری شد. بعد چون چشم آنان به پیغمبر افتاد عذر خواهی کردند و این آیه نازل شد که: محمد مانند رسولان پیش از دنیا می رود. اگر بمیرد و یا کشته شود, شما می خواهید به وضعیت زمان جاهلیت خود برگردید؟ او چه کشته شود و چه بمیرد شما باید از دین خود دفاع کنید.

پاسخ 3- پیامبراکرم از نظر اصل رسالت مانند پیامبران گذشته هستند اما از نظر مقامات و کمالات بالا تر از آنان می باشند. تشبیه رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و آله به رسالت حضرت موسی بن عمران از جهت اصل رسالت صحیح است اما واضح است که حضرت موسی در درجه ی حضرت رسول صلی الله علیه و آله نبودند و علوم و کمالات حضرت موسی نسبت به علوم و کمالات حضرت رسول صلی الله علیه و آله مانند قطره ای نسبت به دریا می باشد.سایت فطرت