قرآن از دیدگاه مشاهیر جهان

کینت گریک(دانشمند کمبریج انگلستان)
مسلمان نیستم تا بگویم قرآن کلام خدا است، ولی در مدت چهارده قرن که از آمدن آن می‌گذرد، هیچ کس نتوانسته است در زبان عربی کلامی بیاورد که با قرآن برابری کند، قرآن کتابی نیست که برای یک دوره به خصوص آمده باشد، کتابی است جاوید برای تمام اعصار و تا جهان است نوع بشر می‌تواند(و باید) قرآن را در متن زندگی خود قرار بدهد و بر طبق دستورهای آن رفتار نماید، چرا که قرآن برای یک دوره به خصوص نیامده و هرگز کهنه نمی‌شود و تا روزی که نوع بشر باقی است راهنمای انسان خواهد بود زیرا چیزی وجود ندارد که در قرآن نیامده باشد، من هنگامی که قرآن را برای نخستین بار گشودم و تحت تأثیر آن قرار گرفتم، تصوّر کردم اثری که آن کتاب در من داشته، استثنایی است و در سالهای بعد که با چندین تن از مترجمان قرآن مکاتبه کردم و بعضی را حضوری دیدم، دریافتم تأثیری که خواندن قرآن در ما اروپاییان می‌گذارد، همگانی است، اما مشروط بر اینکه به همان زبانی که نازل شده خوانده شود و ترجمه قرآن به هیچ یک از زبانهای اروپایی تأثیر متن اصلی را ندارد.
قرآن و پدیده‌ها از دید دانش امروز، ص ۱۹

بانو لورا واکلیسا والگیری(استاد دانشگاه ناپل ایتالیا):
کتاب آسمانی اسلام، نمونه ای از اعجاز است، قرآن کتابی است که نمی‌توان از آن تقلید کرد.سبک و اسلوب قرآن در ادبیات عرب سابقه ندارد، تأثیری که قرآن در روح انسان ایجاد می‌کند،ناشی از امتیازات و برتری‌های آن می‌باشد، چطور ممکن است این قرآن گفتار محمد باشد و حال آن که معتقدیم محمد یک مرد عرب و درس نخوانده بود، ما در این قرآن گنجینه‌ها و اندوخته‌هایی از علوم را می‌بینیم که مافوق استعداد و ظرفیت باهوشترین و متفکّرترین نوع بشر است، و بزرگترین فیلسوفان و قوی‌ترین رجال سیاست باید در مقابل قرآن زانوی عجز و ناتوانی بزنند، با اینکه قرآن در سراسر جهان اسلام بارها خوانده می‌شود، لیکن خواندن آن دوباره در پیروانش ایجاد خستگی نمی‌کند؛ بلکه بالعکس با خواندن هر روز عزیزتر می‌شود، خواندن یا شنیدن قرآن در ذهن خواننده یا شنونده حسّ تعظیم و تکریم برمی انگیزد، متن قرآن در طول اعصار و قرون از تاریخ نزول آن تا امروز به همان صورت اوّلیه باقی مانده و تا وقتی که خدا بخواهد و تا جهان ادامه دارد، باقی خواهد بود. پیشرفت سریع اسلام، ص۵۲

ژوزف ارنست رنان(فیلسوف معروف فرانسوس۱۸۲۳ ـ ۱۸۹۲م):
در کتابخانه شخصی من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی، و غیره وجود دارد که همه آنها را بیشتر از یک بار مطالعه نکرده ام و چه بسا کتابهایی که فقط زینت کتابخانه من می‌باشند، ولی یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هر وقت خسته می‌شوم آن را مطالعه می‌کنم تا درهایی از معانی و کمال به روی من گشوده شود، و از مطالعه زیاد آن خسته و ملول نمی‌شوم، این کتاب، کتاب آسمانی مسلمانان است، اگر کسی خواسته باشد به کتابی که از آسمان نازل شده، معتقد شود، آن کتاب فقط قرآن است، زیرا کتاب‌های دیگر آسمانی امتیازات قرآن را ندارند.
پیامبر اسلام از نظر دانشمندان شرق و غرب، ص ۱۸۸ 

پرفسور هوستون اسمیت(استاد دانشگاه یالات متحده امریکا):
(مسلمانان)با آن همه علاقه و ایمانی که به شخص او(محمد صلّی اللّه علیه و آله) دارند،لیکن اساس ایمان ایشان بر کتاب قرآن مجید قرار دارد، آن کتاب مقدس، آسمانی است و پیغمبر خود آن را ایت باهر الهی و اعجاز نمیان نبوّی دانسته است. تلاوت و ترتیل قرآن، جزو وظایف مسلمانان می‌باشد، شاید هیچ کتابی در جهان به قدر آن خوانده نمی‌شود.چه بسیار مردم تمام آن کتاب را به حافظه سپرده‌اند و تأثیرات آن در نفس خوانندگان از حدّ خارج است، عقیده و ایمان مسلمانان به کتاب الهی در اوج شدّت است، چنانچه مسیحیان در احترام به کتاب خود به پای ایشان نمی‌رسند، اعتقاد به اصالت قرآن نزد آنها از شرایط اساسی ایمان است، در نزد دیگر ملل جهان هیچ کتابی از کتب مقدسه ادیان علی الظاهر به اندازه قرآن مشکل الفهم نیست.
قرآن و دیگران، ص۱۸

هربرت جورج ولز(دانشمند و محقق انگلیسی۱۸۶۶ ـ ۱۹۴۶ م)
در پاسخ به سؤالی که یکی از مجلّه‌های علمی اروپایی نموده بود که بزرگترین کتابی که از آغاز تاریخ بشر تاکنون بیشتر ازسایر کتب در دنیا تأثیر گذاشته و از همه مهمتر به شمار‌آمده کدام است، چند کتاب را نام برده و در پیان نوشت: اما کتاب چهارم که مهمترین کتاب دنیاست. قرآن است؛ زیرا که این کتاب آسمانی،اثری که در دنیا گذارد؛ نظیر‌آن را هیچ کتابی به خود ندیده است، قرآن کتاب علمی و دینی و اجتماعی و تهذیبی و اخلاقی و تاریخی است، مقرّرات و قوانین و احکام آن با اصول قوانین و مقرّرات دنیای امروز منطبق است و برای همیشه قابل پیروی و عمل است. هرکس بخواهد دینی اختیار کند که سیر‌آن با تمدّن بشر پیشرفت داشته باشد،باید دین اسلام را اختیار نماید و اگر بخواهد که معنی این دین را باید به قرآن مراجعه کند، قرآن بهترین راهنما و عقیده قلبی؛ یعنی توحید و اخلاق فاضله است، در قرآن بهترین عبارات و عالی ترین جملات نازل گردیده، اسلوب فصاحت و بلاغت آن به حدّی زیباست که ذهن عقلا را متحیر ساخته است، قرآن کتابی است ابدی و جهان. دایرة المعارف شیعه، ص۷۴۶

محمد باقر شجعیان
 

 پایگاه خبری -تحلیلی اهل البیت (ابنا)