قتل امام حسن(علیه السلام)

 آن هنگام (سال‏های ۵۰ هجری) که معاویه تصمیم گرفت از مردم مسلمان برای خلافت‏ پسرش یزید بیعت بگیرد مانعی مقاوم‏تر از حسن بن علی(علیه السلام) و سعد بن ابی‏ وقاص در پیش پای خود ندید لذا دسیسه سم دادن آن‏ها را به اجرا درآورد که منجربه وفات هر دو شد. برای مسموم کردن حسن بن علی(علیه السلام) پیامی به دختر اشعث همسر امام حسن(علیه السلام)فرستاد که به پاداش مسموم کردن آن حضرت تو را به ازدواج یزید در خواهم آورد.[۱]

ابن سعد مورّخ بزرگ دیگر اهل‏ سنّت در کتاب معروف طبقات می‏نویسد:

معاویه چند مرتبه حسن بن علی(علیه السلام) را مسموم کرد. زمخشری هم این جریان را در کتاب ربیع‏ الابرار نقل کرده است.[۲]

اکنون بفرمایید اگر قاتل سید شباب اهل الجنة محبوب خدا اهل بهشت و محترم نزد ما باشد پس چه کسی جهنمی و غیر محترم است 

______________________

پی نوشت:

۱). ابی الفرج اصفهانی مقاتل الطالبیین تحقیق سید احمد صقر ص ۷۳.

۲). ابن سعد طبقات محمد بن عمر زمخشری ربیع الابرار و نصوص الاخبار باب الموت و ما یتصل به من ذکر القبر تحقیق الدکتر سلیم النعمی ج ۴ ص ۲۰۸