قبول به معنای تایید نیست

از این جمله چیزی سر در آوردی؟ نه!؟ خوب نباید هم سر دربیاوری

یک راهنمایی می‌کنم

قبول... به معنای تایید.... نیست

حالا بهتر شد نه؟

حالا می‌توانی جای خالی را پر کنی؟ نمی‌توانی؟

خوب عیبی ندارد، من این کار را می‌کنم

قبول پست حکومتی به معنای تایید حکومت نیست

 

مثالش باشد برای تو

مثال را هم نمی‌توانی؟ خوب من می‌گویم.

مثلاً: حضرت یوسف علیه السلام در دستگاه یکی از فراعنه‌ی مصر خرانه دار بودند.

یا جناب سلمان رحمه الله در دستگاه خلافت عمر بن خطاب فرماندار مداین بود.

دیگر نتیجه گیری با خودت.:)فطرت