یکی از کتب جالب با محوریت وجود مقدس امام زمان علیه السلام همین اثر میباشد.این کتاب به موضوع توسل به امام عصر علیه السلام میپردازد با عناوینی چون: معر