اگر چنان که شیعیان ادّعا می‌کنند قمّه زنی و خونین کردن سر و نوحه سرایی و زدن به سر و سینه پاداش بزرگی دارد پس چرا آخوندها قمّه نمی‌‌زنند و سر و صورت خود را خونین نمی‌‌نمایند؟

چکیده ی پاسخ: 
باید گفت: ملاک، عمل فقیه نیست بلکه فتوای اوست.

پاسخ تفصیلی
ما فتوای فقیه را ملاک عمل خود قرار می‌دهیم.ممکن است فقیه بگوید: امروز که روز اول ماه رمضان است باید روزه بگیرید ولی می‌بینیم خودش روزه نیست ٠ 
شاید ایشان مریض است؛ حال اگر عمل فقیه حجت باشد آیا ما هم از ایشان باید پیروی کرده وافطار کنیم؟
خیر چون عمل فقیه ملاک و حجت نیست ممکن است مسافر باشد یآ مریض باشد. 
پس دیدیم در محدوده واجبات و الزامیات عمل فقیه حجت نیست چه برسد به مستحبات که دیگر الزامی وجود ندارد. ما که نگفتیم به سر وسینه زدن واجب است و هر که نزد در آتش جهنم است بلکه توفیقی است که ممکن است شخصی داشته باشد و شخص دیگری نداشته باشد.

آخوندهای سنی
این سوال در مورد آخوندهای سنی هم مطرح می‌شود که آیا آنها استحباب نماز شب را قبول ندارند و مردم را به این کار دعوت نمی‌کنند؟ اگر چنین است پس آیا تمام آخوندهای سنی نماز شب می‌خوانند؟ 
یا اینکه روزه در تمام سال مستحب است آیا آخوندهای سنی در تمام طول سال روزه هستند؟
یا خواندن قرآن که در تمام ساعات شبانه روز مستحب است آیا تمام علماء اهل سنت در تمام شبانه روز به این کار اشتغال دارند؟
راستی چرا اکثر اهالی مکه وبخصوص بعضی از آخوند‌های سنی که در مکه ساکن هستند در زمان حج تمتع یا بعضی از عمره ها بجای حج نمودن از شهر خارج می‌شوند؟
اگر قرار است هر مستحبی انجام شود بین سینه زدن و حج نمودن کدام افضل است؟ اگر پاسخ حج است، پس چرا علماء و اهالی مکه این کار را ترک می‌کنند؟ 
سینه نزدن برای آخوند‌های شیعه بدتر است یا خارج شدن از مکه وانجام ندادن حج برای آخوند‌های سنی؟ 
پس اگر کاری مستحب باشد و فقیه یا آخوندی انجام نداد دلیل بر عدم استحباب نمی‌شود.

عناوین ثانوی
در ضمن ممکن است بخاطر عناوین ثانوی این اعمال را انجام ندهد 
جوانی که پدر و مادرش راضی نیستند بخاطر عاق والدین که عنوان ثانوی است این عمل را انجام نمی‌دهد ویا اگرفقیه این مقدار عزاداری کند این بنده خدا همین امشب باید کلی استفتایات جواب بدهد شما اگر بر سر و سینه زدید شب می‌روید خانه می‌خوابید اما این بنده خدا، عصر عاشورا باید کلی جواب مراجعات مردم را بدهد و ضعفش مانع از آن بشود. 

نویسنده و انتظار او
شاید مطرح کننده ی سؤال در عربستان نشسته، انتظار دارد علماء بروند جلوی ایشان، عزاداری کنند! 
ادعای نویسنده سعودی در مورد شبهات مبنی براین که هیچ عالم شیعی از ابتداء رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله تا به حال سینه نزده، نادرست به نظر می‌رسد.
علماء هم عزاداری می‌کنند بلکه در راس مردم هم هستند و به سینه هم می‌زنند وگریه هم می‌کنند چون در عزای سالار شهیدان شیعه احساس غم وانده می‌کند و همه آرزوی دارند که ای کاش در لشگر امام علیه السلام بوده وجان می‌دادند. 
فراموش نکنیم که خود ائمه علیهم السلام در عزای سید شهدا علیه السلام دستور روضه خوانی می‌دادند و یا در منازلشان اقدام به این امر می‌کردند.

کلام آخر
در بسیاری از تصاویر جمعیت‌های سینه زن دیده می‌شوند که در راس آنها روحانیت در عزاداریها پابه پای سینه زنان می‌روند و به سینه شان می‌زنند حتی فقها امامه وسر وشانه خود را با گل آغشته کرده با پای برهنه مثل حضرت آیت الله بروجردی و وحید خراسانی و٠٠٠ در این گونه مراسم ها حضور پیدا می‌کنند.در روز‌های عزاداری اگر کسی بخودش زحمت بدهد وبه صحن وسرای حضرات ائمه علیهم السلام برود جمعیت‌های عزاداری را می‌بینند که علما در راس عزاداران بر سینه می‌زنند.