توجه داشته باشید که این سلسله متون را فقط علمای سنی می‌فهمند!

فقط علمای اهل سنت بخوانند(۸)
پاسخ ما را به روز قیامت مؤکول کنید

ارث با هدیه فرق می‌کند:
ازابو سعید خدری زمانی که آیه"و به خویشاوندانت حقشان را عطا کن" نازل شد رسول خدا فرمودند،
ای فاطمه فدک برای توست.
عَن أبِی سَعید الخُدریِّ قال:
لَمّا نَزَلَت هذِهِ الایَةُ {وَآتِ ذَا القُربی حَقَّهُ}دَعا رَسولُ الله علیه وآله وسلّم فاطِمَةَفَأَطاها فَدَکاً
(کثر العمال، متقی،ج۲ ص ۱۵۸،ج ۱۵۸، و ج۳، ص ۷۶۷. حاکم نیشابوری و ابن بخار نیز این حدیث را نقل کرده است)
سیوطی از"مسند بزاز" ،"مسند ابی یعلی"ابن ابی حاتم و ابن مردویه نقل می‌کند:
پس از نزول آیه"وآتِ ذی القُربی حَقَّه"پیامبر فدک را به صدیقه طاهره بخشید.
(مطالب العالیه، ابن حجر عسقلانی ج ۳، ص ۳۶۷،مسند ابی یعلی، ج۲، ص ۵۳۴، حدیث ۴۳۶)
خوارزمی نیز به بخشش فدک اشاره دارد:
چون آیه ۲۶ اسراء نازل گردید، رسول خدا صلی الله علیه و آله فاطمه سلام الله علیها را خواست و فدک را به وی بخشید.
لَمّا نَزَلَت الایَةُ{وَآتِ ذَا القُربی حَقَّهُ} دَعا رَسولُ الله علیه وآله وسلّم فاطِمَةَفَأَطاها فَدَکاً
(مقتل الحسین، خوارزمی،ج۱، ص ۷۰)
نتیجه:
در مورد غصب فدک چه بهانه ای است؟
اگر بخواهید بگویید ارث بود، که می‌گوییم:سخن بالا و دیگر سخنان می‌گویند:خیر! هدیه بودفطرت