توجه داشته باشید که این سلسله متون را فقط علمای سنی می فهمند!

فقط علمای اهل سنت بخوانند(۸)
پاسخ ما را به روز قیامت مؤکول کنید

ارث با هدیه فرق می کند:
ازابو سعید خدری زمانی که آیه"و به خویشاوندانت حقشان را عطا کن" نازل شد رسول خدا فرمودند،
ای فاطمه فدک برای توست.
عَن أبِی سَعید الخُدریِّ قال:
لَمّا نَزَلَت هذِهِ الایَةُ {وَآتِ ذَا القُربی حَقَّهُ}دَعا رَسولُ الله علیه وآله وسلّم فاطِمَةَفَأَطاها فَدَکاً
(کثر العمال، متقی،ج۲ ص ۱۵۸،ج ۱۵۸، و ج۳، ص ۷۶۷. حاکم نیشابوری و ابن بخار نیز این حدیث را نقل کرده است)
سیوطی از"مسند بزاز" ،"مسند ابی یعلی"ابن ابی حاتم و ابن مردویه نقل می کند:
پس از نزول آیه"وآتِ ذی القُربی حَقَّه"پیامبر فدک را به صدیقه طاهره بخشید.
(مطالب العالیه، ابن حجر عسقلانی ج ۳، ص ۳۶۷،مسند ابی یعلی، ج۲، ص ۵۳۴، حدیث ۴۳۶)
خوارزمی نیز به بخشش فدک اشاره دارد:
چون آیه ۲۶ اسراء نازل گردید، رسول خدا صلی الله علیه و آله فاطمه سلام الله علیها را خواست و فدک را به وی بخشید.
لَمّا نَزَلَت الایَةُ{وَآتِ ذَا القُربی حَقَّهُ} دَعا رَسولُ الله علیه وآله وسلّم فاطِمَةَفَأَطاها فَدَکاً
(مقتل الحسین، خوارزمی،ج۱، ص ۷۰)
نتیجه:
در مورد غصب فدک چه بهانه ای است؟
اگر بخواهید بگویید ارث بود، که می گوییم:سخن بالا و دیگر سخنان می گویند:خیر! هدیه بودفطرت