فقط علمای اهل سنت بخوانند(۶)
پاسخ ما را به روز قیامت مؤکول کنید

لطفاً قانع شوید
فاطمه بر ابوبکر غضبناک شد،لذا با او قطع رابطه کرد بنا بر این با او سخن نگفت ؛ این سخن نگفتن استمرار داشت،تا از دنیا رفت. (صحیح مسلم،حدیث ۳۳۰۴) 
نتیجه گیری:
برخی علمای بزرگوار سنی می‌فرمایند: حضرت فاطمه سلام الله علیها از ابوبکر راضی شدند؛ منطق شان این است که سکوت نشانه رضایت است!
 فطرت/ فاطمیه(س)