این سخن به کنایه است. آن که نکته سنج باشد به اشارت درخواهد یافت. قرار نیست این جملات کوتاه و گذرا برای همه مفهوم باشد. روی سخن فقط با برادرانمان است...

فقط علمای اهل سنت بخوانند(۳)
پاسخ ما را به روز قیامت مؤکول کنید

آینده درآیینه علم نبی
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:
فاطمه پاره تن من است، هر کس او را به خشم آورد،مرا به خشم آورده است.
صحیح بخاری، حدیث ۳۴۸۳،۳۴۳۷
پیامبر فرمودند:
همانا فاطمه پاره تن من است، هرآنچه که او را بیازارد مرا می‌آزارد
سنن تروزی، ص۳۱۹،ج۲ صحیح مسلم، ۴۴۸۳

----------------------------------
آنان که خدا و رسولش را بیازارند خداوند ایشان را در دنیا و آخرت از
رحمت خود دور و محروم نموده و عذاب خوار کننده ای برای آنان آماده کرده است. (احزاب.۵۷)
---------------------------
مگر نبی مکرم صلی الله علیه و آله در آیینه علم نبوی آینده را چگونه می‌دیدند که در مورد خشم و غضب دخترشان چنین سخن گفتند؟
 فطرت/ فاطمیه(س)