کلمه ی"فقط"نشانه ی انحصار است. چرا که مطلب به درد دیگران نمی‌خورد و از آن سردر نخواهند آورد.

فقط علمای اهل سنت بخوانند(۱۳)
پاسخ ما را به روز قیامت مؤکول کنید

تنها راوی:
ابوبکر گفت: خودم شنیدم از پیامبر صلی الله علیه و آله که انبیا از خود ارث نمی‌گذارند.
این حدیث فقط از ابوبکر نقل شده و نه از دیگران.
ابن ابی الحدید معتزلی شافعی در کتاب"شرح نهج البلاغه"(ج۴، ص۸۲) چنین می‌نویسد: 
"مشهور آن است که حدیث نفی ارث انبیا را به جز شخص ابوبکر کس دیگری روایت نکرده است" 

او در چند صفحه بعد مطلب را چنین ادامه می‌دهد:
"بیشتر روایات حاکی از آن است که آن حدیث را به جز شخص ابوبکر کس دیگری روایت نکرده است و این مطلب را گروه بسیاری از علمای حدیث گفته اند و حتی فقهای اهل تسنن در استدلال شان در مورد خبر به روایت یک نفر صحابه (عمل به خبر واحد) استناد می‌کند."
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۴،ص۸۵ 
حتی ابن ابی الحدید در ادامه می‌گوید:
"استاد و شیخ ابوعلی نیز بر این اعتقاد است که تنها راوی این حدیث ابوبکر است."
سیوطی در کتاب (تاریخ الخلفا) و ابن حجر در کتاب (الصواعق المحرقه) تصریح می‌کنند که:
"تنها صحابه ای که این حدیث را از قول رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل کرده است ابوبکر می¬باشد"
تاریخ الخلفا، ص۶۸؛ الصواعق المحرقه، ص۱۹ 
"با این همه احادیثی در همین زمینه ساختند و نقل آن را به غیر از ابوبکر نسبت دادند تا تصور شود چنین روایاتی را آنان نیز از رسول خدا شنیده و نقل کرده¬اند."
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۴،ص۸۵
 



فطرت