واقعاً شما از علمای اهل سنت اید که در حال خواندن این متن هستید؟

فقط علمای اهل سنت بخوانند(۱۱)
پاسخ ما را به روز قیامت مؤکول کنید

تمام زمین‌های بنی نضیر که در زمان پیامبر بدون جنگ بدست آمده بود فیء محسوب می‌شد و بدین ترتیب ملک خاص رسول خدا بود.(۱)
رسول خدا قسمت زیادی از زمین‌های بنی نضیر [و نه همه ی آن ها]را به صلاحدید خویش به مهاجرین اعطا فرمودند؛ زیرا تا سال سوم هجرت – زمان ماجرای بنی نضیر– مهاجرین به جهت ضعف مالی در خانه‌های انصار زندگی می‌کردند.
پس از رحلت رسول خدا زمین‌هایی از بنی نضیر که آن حضرت آن ها را به کسی اعطا نکرده بودند. از طریق ارث به تنها فرزندشان فاطمه سلام الله علیها می‌رسید.(۲)
ابوبکر این قسمت از زمین ها را که مختص به حضرت صدیقه سلام الله علیها بود غاصبانه تصرف کرد و باقی زمین‌های بنی نضیر را که در اختیار دیگران بود به حال خودش رها نمود.
۱. تاریخ ابن کثیر، ج۴، ص۲۰۳ و انساب الاشراف، ج ۱، ص ۳۳۹
۲. وفاء الوفاء، ج ۳، ص ۹۹۸فطرت