لطفاً به واژه ی فقط دقت کنید!

فقط علمای اهل سنت بخوانند(۱۰)
پاسخ ما را به روز قیامت مؤکول کنید

"ارث"به معنای"نبوت"نیست به معنای"ارث"است!

قبلاً به این آیه اشاره کردیم:
یَرثُنی و یَرثُ مِن آل یعقوب
این آیه به ارث مادی دلالت دارد.
زیرا اولاً،"علم، سیره ونبوت"موروثی نیست پس واجب است که ارث، حمل بر مال گردد.
وجه دوم: حضرت زکریا گفته است: خدایا او را مورد رضایت قرار ده.
اگر مقصود از ارث، نبوت باشد، در این صورت مثل این است که گفته شود:"خدایا! پیامبری را مورد رضایت و پسند خود قرار ده"که این سخن جایز نیست؛ زیرا تمام پیامبران مورد رضایت الهی و معصوم هستند.فطرت